×
 Hotline: 0963 891 756   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Luyện Kĩ năng- Unit 1: Listening for Classification

Tags: Classification      01-03-2016

Kĩ năng cho phần Nghe mà hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu là kĩ năng phân loại (Listening for classification), tức là người nói một lúc sẽ đưa ra nhiều hạng mục, mỗi hạng mục lại đưa ra thông tin cụ thể. Chính vì vậy, các hạng mục này luôn được Phân chia theo một logic nhất định.

Nhận định chung có tổng số bao nhiêu loại. Một số từ ngữ/ cụm từ hay dùng là dấu hiệu nhận biết đề bài sắp đưa ra nhiều hạng mục:  

… can be divided into …(number)

There are … (number)

Types/ Kinds/ Sorts

Ways/ Methods/ Means/ Mode (of transportation/ payment….)

… can be classified/ categorized as

….

 

Các dấu hiệu nhận biết từng hạng mục theo thứ tự: Chính là các từ chỉ thứ tự:

First / Firstly à Second/ Secondly à Next à Last/ Lastly/ Finally….

Chú ý:

Các từ loại mà các bạn dùng để ghi lại đáp án cần có sự nhất quán về loại từ, hay còn được gọi là các cấu trúc song song. Vì thế chúng ta cũng cần chú ý cấu tạo của bài tập, những gợi ý đã có sẵn ở trước để viết đáp án cho đúng.

e.g: There are 3 main traits of sucessful  people: patience, hard work and …………...

(3 yếu tố của thành công là: nhẫn nại, chăm chỉ và …………)

Trong này Patience và  hard work  đều là danh từ (Noun), cho nên từ cần điền ở chỗ trống cũng là một danh từ.

E.g2: The school offers 2 types of  courses. One during the ………. is designed for students who are pursuing their academic degree full time. The …………. course are designed for students who work during the day and are taking specific courses for an advanced business certificate.

Trong ví dụ này ta cần 2 từ cùng loại. Từ thứ nhất đứng sau “during the ….” nên là một  danh từ chỉ thời gian. Vậy nên 2 từ cần điền đều cùng chỉ thời gian.

Đáp án là day/ night.

 

Các bạn cùng luyện tập thêm ở dưới nhé!

Bài tập

  • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ
X