Thầy Nam Dương - Giáo viên miền Nam

Thầy Nam Dương - Giáo viên miền Nam

Giới thiệu

PROFILE KINH NGHIỆM

♥ Thầy giáo Dương Trần Nam

​♥ Chứng chỉ IELTS 8.5

Cử nhân ĐH Tài chính Marketing

♥ Kinh nghiệm giảng dạy 5 năm

CẢM HỨNG ĐẾN VỚI NGHỀ GIÁO 

Hello guys!

My name is Nam, I’m an English Teacher at IELTS Fighter for 1 year. When you’re looking at my picture, you can see I try hard to do workout, I am also into reading books (mind-twisting and thought-provoking books and novels), listening to Rap and Hip-hop whenever I have free time.

 

I’ve never ever thought that I will become an English teacher due to my childhood story. I got started kinda late compared to my friends. It is embarassing to see all of your friends communicating in English, but you were just locking yourself away with primary textbooks, and i was shy and insecure about how bad at english I was. But my destiny has changed since I met the right teacher of my life, is Ms. Thao, she was an adoring, knowledgeable and inspiring person, the most respectable person i had ever met in my life. She is also a motivation for me to become an English teacher as you can see for now.


giáo viên Nam Dương - ảnh 2

As for the story to have me here with you right now, it was a long long story. Actually i was born in a family that is not very rich, so i couldn’t have much  chance to talk to foreigners.  I didn’t have finance, so i had to figure out the best way to overcome this situation. And one way to do it was that i locked myself away with TV shows , with Hollywood movies.  I was also a softie who are into romance, which is kind of embarrassing to tell you here but through all of that, I did improve my pronunciation in a positive way.

Since then, I tried my best to study English and got the IELTS at 8.0 overall, featuring 9.0 in Reading and Listening which I am really proud of. Last word, I want to say that: The best investment you can make is in yourself, and to all of my young students here, giving yourself a chance for the IELTS test would be a good first step.

I’m always here to help you, so see you in my class at IELTS fighter!

 giáo viên Nam Dương - ảnh 3

 

Xin chào các bạn!

Mình tên là Nam, mình hiện là giáo viên tại trung tâm tiếng Anh tại IELTS Fighter. Khi bạn xem câu chuyện của mình, bạn có thể thấy mình đã rất cố gắng tập luyện thể thao, mình cũng thích đọc sách (những cuốn sách và tiểu thuyết kích thích tư duy), nghe Rap và Hip-hop bất cứ khi nào mình có thời gian rảnh .

MÌnh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh do câu chuyện thời thơ ấu của mình. Mình đã bắt đầu học tiếng Anh hơi muộn so với bạn bè. Thật là xấu hổ khi thấy tất cả bạn bè của bạn giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng bạn chỉ tự nhốt mình với sách giáo khoa là chính, và mình đã rất ngại và không an tâm về việc mình nói tiếng Anh kém như thế nào. Nhưng số phận của mình đã thay đổi kể từ khi tôi gặp đúng người cô giáo của đời mình, là cô Thảo, cô là một người đáng yêu, hiểu biết và truyền cảm hứng, người đáng kính nhất mình từng gặp trong đời. Cô ấy cũng là một động lực để mình trở thành một giáo viên tiếng Anh như bạn có thể thấy bây giờ.

Còn về câu chuyện học ngoại ngữ của mình, đó là một câu chuyện dài. Thật ra tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nên mình không thể có nhiều cơ hội nói chuyện với người nước ngoài. Mình không có nhiều tài chính, vì vậy mình phải tìm ra cách tốt nhất để khắc phục tình trạng này. Và một cách để làm điều đó là tôi tự nhốt mình bằng các chương trình TV, với các bộ phim Hollywood. Mình cũng là một người thích lãng mạn, thật xấu hổ khi nói với bạn ở đây nhưng qua tất cả những điều đó, mình đã cải thiện phát âm của mình theo hướng tích cực.

Kể từ đó, mình đã cố gắng hết sức để học tiếng Anh và đạt điểm IELTS tổng thể 8.0, bao gồm 9.0 Reading và Listening mà mình thực sự tự hào. Lời cuối cùng, mình muốn nói rằng: Khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm là cho chính bản thân bạn, và với tất cả các học viên trẻ của mình ở đây, hãy cho mình cơ hội làm bài kiểm tra IELTS sẽ là bước đầu tiên tốt nhất.

Mình luôn luôn ở đây để giúp bạn, vì vậy hẹn gặp bạn trong lớp của mình tại IELTS Fighter nhé!


Thông tin liên hệ:

Bình luận