Chọn cơ sở


Lịch khai giảng các lớp luyện thi IELTS tại Thừa Thiên Huế

Chào các bạn, IELTS Fighter mở các lớp học cuối năm rồi đây!
Với hệ thống gần 60 cơ sở của chúng tôi, các bạn có thể chọn lớp theo địa chỉ gần nhất để được sắp xếp thi thử, lịch học phù hợp theo yêu cầu nha. Học online/offline linh hoạt, đăng ký càng sớm ưu đãi càng cao. Nhanh chọn cơ sở gần nhất và đăng ký lớp phù hợp trình độ nào. Nếu chưa biết trình độ, bạn sẽ được thi thử theo yêu cầu nha.

Số nhà 07, đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Xem lịch khai giảng

Lịch khai giảng - Cơ sở Số nhà 07, đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lộ trình Khóa học Lớp Lịch học Khai giảng
Khóa học IELTS 5.0-5.5
Beginner (khóa đệm)
BEIE52335 IELTS QN 2 - (19h45-21h45, thứ 3,5,7) 26/03/2024
Basic (mục tiêu 2.5+)
BAIE51222 IELTS QN 2 - (19h45-21h45, thứ 3,5,7) 28/03/2024
Pre IELTS (2.5-3.5+)
PREFIE57683 IELTS QN 5 - (17h30-19h30, thứ 3,5,7) 12/03/2024
IELTS Pre Foundation (3.5-4.5+)
PREFIE57683 IELTS QN 5 - (17h30-19h30, thứ 3,5,7) 12/03/2024
Khóa học IELTS 7.0-7.5
IELTS Fighter A (6.0-6.5+)
FAIE55301 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 29/03/2024
FAIE55304 IELTS QN 2 - (19h45-21h45, thứ 3,5,7) 26/03/2024
IELTS Fighter B (6.5-7.0+)
IELTS_B55306 IELTS QN 5 - (17h30-19h30, thứ 3,5,7) 16/03/2024