Chọn cơ sở


Lịch khai giảng các lớp luyện thi IELTS tại Nghệ An

Chào các bạn, IELTS Fighter mở các lớp học cuối năm rồi đây!
Với hệ thống gần 50 cơ sở của chúng tôi, các bạn có thể chọn lớp theo địa chỉ gần nhất để được sắp xếp thi thử, lịch học phù hợp theo yêu cầu nha. Học online/offline linh hoạt, đăng ký càng sớm ưu đãi càng cao. Nhanh chọn cơ sở gần nhất và đăng ký lớp phù hợp trình độ nào. Nếu chưa biết trình độ, bạn sẽ được thi thử theo yêu cầu nha.

74 Đường Hermann, P. Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
74 Hermann Gmeiner, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
Xem lịch khai giảng

Lịch khai giảng - Cơ sở 74 Đường Hermann, P. Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An

Lộ trình Khóa học Lớp Lịch học Khai giảng
Khóa học IELTS 5.0-5.5
Basic (0-2.5+)
BA33354 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 03/02/2023
BA33358 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 04/02/2023
BA34786 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 18/02/2023
BA34788 IELTS - Ca 2 (20h00-22h00 thứ 2,4,6) 24/02/2023
Pre IELTS (2.5-3.5+)
PRE34749 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 14/02/2023
PRE34766 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 08/02/2023
PRE34767 IELTS - Ca 2 (20h00-22h00 thứ 2,4,6) 10/02/2023
PRE34790 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 22/02/2023
IELTS Pre Foundation (3.5-4.5+)
PREF34750 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 17/02/2023
PREF34769 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 03/02/2023
PREF34770 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 16/02/2023
Khóa học IELTS 7.0-7.5
IELTS Fighter A (6.0-6.5+)
A34776 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 10/02/2023
A34777 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 18/02/2023