Chọn cơ sở


Lịch khai giảng các lớp luyện thi IELTS tại Nghệ An

Chào các bạn, IELTS Fighter mở các lớp học cuối năm rồi đây!
Với hệ thống gần 60 cơ sở của chúng tôi, các bạn có thể chọn lớp theo địa chỉ gần nhất để được sắp xếp thi thử, lịch học phù hợp theo yêu cầu nha. Học online/offline linh hoạt, đăng ký càng sớm ưu đãi càng cao. Nhanh chọn cơ sở gần nhất và đăng ký lớp phù hợp trình độ nào. Nếu chưa biết trình độ, bạn sẽ được thi thử theo yêu cầu nha.

CT1A, Khu A, Chung cư Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
Chung cư CT 1A - Khu A Chung cư Quang Trung, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Xem lịch khai giảng
74 Đường Hermann, P. Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
74 Hermann Gmeiner, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
Xem lịch khai giảng

Lịch khai giảng - Cơ sở 74 Đường Hermann, P. Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An

Lộ trình Khóa học Lớp Lịch học Khai giảng
Khóa học IELTS 5.0-5.5
Basic (0-2.5+)
BA47291 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 12/09/2023
BA47293 IELTS - Ca 2 (20h00-22h00 thứ 2,4,6) 13/09/2023
Pre IELTS (2.5-3.5+)
PRE45532 IELTS - Ca 6 (15h00-17h00. thứ 2,4,6) 28/08/2023
PRE45534 IELTS - Ca 15h00-17h00 thứ 3,5,7 31/08/2023
PRE46905 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 30/08/2023
PRE47298 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 29/09/2023
PRE47300 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 23/09/2023
PRE47301 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 19/09/2023
PRE47303 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 12/09/2023
PRE47304 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 19/09/2023
PRE47305 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 21/09/2023
IELTS Pre Foundation (3.5-4.5+)
PREF45535 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 29/08/2023
PREF45537 IELTS - Ca 5 (9h00-11h00, thứ 2,4,6) 28/08/2023
PREF47316 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 23/09/2023
PREF47317 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 29/09/2023
PREF47318 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 29/09/2023
PREF47319 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 16/09/2023
Khóa học IELTS 7.0-7.5
IELTS Fighter A (6.0-6.5+)
A45546 IELTS - Ca 5 (9h00-11h00, thứ 2,4,6) 30/08/2023
A47326 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 26/09/2023
A47327 IELTS - Ca 2 (20h00-22h00 thứ 2,4,6) 25/09/2023
A47328 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 25/09/2023