Chọn cơ sở


Lịch khai giảng các lớp luyện thi IELTS tại Nghệ An

Chào các bạn, IELTS Fighter mở các lớp học cuối năm rồi đây!
Với hệ thống gần 60 cơ sở của chúng tôi, các bạn có thể chọn lớp theo địa chỉ gần nhất để được sắp xếp thi thử, lịch học phù hợp theo yêu cầu nha. Học online/offline linh hoạt, đăng ký càng sớm ưu đãi càng cao. Nhanh chọn cơ sở gần nhất và đăng ký lớp phù hợp trình độ nào. Nếu chưa biết trình độ, bạn sẽ được thi thử theo yêu cầu nha.

CT1A, Khu A, Chung cư Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
Chung cư CT 1A - Khu A Chung cư Quang Trung, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Xem lịch khai giảng
74 Đường Hermann, P. Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
74 Hermann Gmeiner, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
Xem lịch khai giảng

Lịch khai giảng - Cơ sở CT1A, Khu A, Chung cư Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

Lộ trình Khóa học Lớp Lịch học Khai giảng
Khóa học IELTS 5.0-5.5
Beginner (khóa đệm)
BEIE59368 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 16/04/2024
BEIE59743 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 19/04/2024
Basic (mục tiêu 2.5+)
BAIE57019 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 15/04/2024
BAIE59369 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 20/04/2024
BAIE59370 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 23/04/2024
Pre IELTS (2.5-3.5+)
PREFIE59378 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 25/04/2024
IELTS Pre Foundation (3.5-4.5+)
PREFIE59378 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 25/04/2024
Khóa học IELTS 7.0-7.5
IELTS Fighter A (6.0-6.5+)
FAIE58094 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 15/04/2024
FAIE59383 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 27/04/2024
FAIE59384 IELTS - Ca 2 (20h00-22h00 thứ 2,4,6) 19/04/2024
IELTS Fighter B (6.5-7.0+)
IELTS_B59387 IELTS - Ca 2 (20h00-22h00 thứ 2,4,6) 17/04/2024