×
 Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Bài tập IELTS Vocabulary - Topic: Money (Shopping Habits & Management)

  Questions

  Question 1-11

  Each of the words below has a missing part. Fill in the blank with the missing parts to make a complete word.

  1. Get some great  (deal) 

  2. Without (breaking)  the bank

  3. (hit)  the shop

  4. In the (vicinty)  of

  5. (brick) -and-mortar shops

  6. (flea)  market

  7. (pick) _ up groceries

  8. Mass (production) 

  9. (Excellent) (craftmanship) 

  10. (treat)  oneself

  11. (independent)  stores

  Question 1-16

  Write an English word that matches with each Vietnamese definition.

   

  1. Dành dụm tiền cho những ngày khó khăn

  => (Saving money for a rainy day)

  2. Khoản tiết kiệm

  => (Saving)

  3. Ngày được trả lương

  => (Payday)

  4. Đặt ra các mục tiêu tiết kiệm

  => (Set saving goals)

  5. Đầu tư thông minh

  => (Smart investment)

  6. Tiền đặt cọc

  => (Down payment)

  7. Lợn tiết kiệm

  => (Piggy bank)

  8. Cắt giảm

  => (Cut down on (St))

  9. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

  => (Healthcare service)

  10. Kiếm sống

  => (Make ends meet)

   

  11. Giao dịch

  => (Transaction)

   

  12. Cân bằng chi tiêu

  => (Balance the expense)

   

  13. Tiêu quá số tiền đang có

  => (Overspend)

   

  14. Dành dụm

  => (Set aside)

   

  15. Quyết định tài chính

  => (Financial decision)

   

  16. Rút tiền

  => (Withdraw )

   

BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ