Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Bài tập IELTS Vocabulary - Topic: Technology (Robots & Internet)

  Questions

  Question 1-16

  Fill in the missing letters to form a complete word.

  1. Hu_a_o_d => (Humanoid )

  2. S_p_ist_c_t_d => (Sophisticated)

  3. L_b_r in_e_s_v_ => (Labor-intensive)

  4. _u_o_a_on => (Automaton)

  5. D_m_ _t_c t_s_s => (Domestic tasks)

  6. A_ _i_ic_a_  i_te_li_e_ _e => (Artificial intelligence)

  7. St_i_e  u_  c_n_e_s_ti_n_ => (Strike up conversations)

  8. H_m_n  l_b_r => (Human labor)

  9. Ma_u_a_t_ri_g  _o_es  => (Manufacturing zones)

  10. P_f_ _m su_g_ri_s => (Personality trait)

  11. E_a  => (Era )

  12. A_ _er_e e_f_c_s => (Adverse effect)

  13. _e_u_ => (Debut)

  14. I_p_r_a_t   f_g_r_s => (Important figure)

  15. P_rs_n_l_ty  t_a_ts => (Personality trait)

  16. _e_an_i_g  j_b_ => (Demanding job)

  Question 1-13

  Match the following phrases to an appropriate meaning.

  Match the following phrases to an appropriate meaning.

  Target

  a.   Eye-opening

  b.   User-friendly

  c.   Breakthrough

  d.   Cybercriminal

  e.   Go online

  f.    Broadcasting-searching tool

  g.   Internet addict

  h.   Glued to the screen

  i.    Tutorial videos

  j.    Form virtual relationships

  k.  Video-sharing website

  l.    Simplify

  m.  Stream video

  Characteristics

  1. Lên mạng

  2. Đơn giản hóa

  3. Mở mang tầm mắt

  4. Dán mắt vào màn hình

  5. Phát video

  6. Thân thiện với người dùng

  7. Thiết lập những mối quan hệ ảo

  8. Đột phá

  9. Tội phạm mạng

  10. Người nghiện internet

  11. Công cụ tìm kiếm video

  12. Trang web chia sẻ video

  13. Video hướng dẫn

  Answer:

  1:     e

  2:     l

  3:     a

  4:     h

  5:     m

  6:     b

  7:     j

  8:     c

  9:     d

  10:     g

  11:     f

  12:     k

  13:     i

BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ