×
 Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Speaking Part 1- Unit 2: Collect things

Vocabulary: collecting things

 

Hôm nay chúng ta cùng "nghía qua" một số từ vựng của chủ đề Collecting Things nhé. Đây là một chủ đề khá "khoai" nếu bị hỏi trong bài thi, vì ít khi chúng ta nghĩ đến hoặc dành thời gian để sưu tầm một cái gì đấy. Tuy nhiên, đây là một sở thích khá phổ biến ở nước ngoài, vậy các bạn hãy cùng khám phá một số khái niệm về sưu tầm nhé!

 

Useful Nouns

 

collection: bộ sưu tập

postage stamp: tem thư

autograph: chữ ký (của người nổi tiếng)

album: album nhạc hoặc ảnh

 

Useful Verbs

 

hoard: tích trữ (cùng nghĩa với sưu tập, nhưng ở quy mô lớn hơn)

accumulate = hoard

classify: phân loại

have an obsession for something = obsess over something = have a fixation with: ám ảnh với cái gì đấy

 

Useful Idiomatic Expressions

 

an one-off: hiếm, chỉ có một

here and there: chỗ này chỗ nọ

once in a blue moon: thỉnh thoảng (một dịp nào đó rất hiếm)

 

Nào, bây giờ hãy cùng xem một số đoạn Speaking mẫu về chủ đề “Collecting things”, để xem chúng ta có thể dùng những từ vựng này để “speaking” như thế nào nhé!

 

Q1: Have you ever collected anything?
A: When I was in high school, I used to have an obsession for perfume bottles, and whenever I went on a vacation, I used this opportunity to buy another perfume. I remember that at some points I counted over 300 bottles.


Khi tôi còn học trung học, tôi từng bị ám ảnh với các chai nước hoa, và bất cứ khi nào tôi đi nghỉ, tôi sử dụng cơ hội đó để mua loại nước hoa khác. Tôi nhớ rằng có thời điểm tôi đếm được hơn 300 chai nước hoa.

 

Q2. What things do people collect in your country?
A: Once in a blue moon, people like to collect different objects, such as postage stamps, magnifying glasses, toy cars, and even umbrellas. I once met a person who was very excited with his photo cameras collection. He hoarded more than 100 ones from all over the world.
Đôi khi người ta muốn thu thập các đối tượng khác nhau, chẳng hạn như tem thư, kính lúp, xe đồ chơi, và thậm chí cả ô. Có lần tôi gặp một người rất thích thú với bộ sưu tập máy ảnh của mình. Ông ấy đã thu thập được hơn 100 chiếc từ khắp nơi trên thế giới.

 

Q3. Why do you think people collect certain objects?
A: I believe that there are many different reasons why people decide to collect objects. There are people who decide to collect certain things in order to impress other persons. Meanwhile, the others may fall in love with certain things, become obsessed over them, can no longer control their desire, and so they accumulate a high number of objects. 


Tôi tin rằng có rất nhiều lý do khác nhau để mọi người quyết định để thu thập các thứ. Có những người quyết định để thu thập những thứ nhất định để gây ấn tượng với người khác. Trong khi đó, những người khác có thể yêu thích những thứ nhất định, trở nên ám ảnh với chúng, không còn có thể kiểm soát ham muốn của họ, và vì vậy họ tích lũy một số lượng lớn các thứ đó.

 

Q4. Would you like to start collecting something new in the future?
A: Since I was 20 years old I have kept all my mobile phones and I’m planning to continue with this habit. My plan is to show all these phones to my children or even grandchildren so they can make an idea of how things have changed over time. It’s interesting to see how rapidly the technology has advanced.


Kể từ khi tôi 20 tuổi, tôi giữ tất cả các điện thoại di động của tôi và tôi đang lập kế hoạch để tiếp tục thói quen này. Kế hoạch của tôi là để cho các con hay thậm chí cháu tôi thấy được tất cả các điện thoại này với chúng có thể thấy được mọi thứ đã thay đổi thế nào qua thời gian. Thật thú vị khi xem công nghệ đã thay đổi nhanh chóng đến thế nào.

 

Bài tập

  • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ