×
 Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Speaking Part 1- Unit 4: Learning languages

Vocabulary - learning languages

 

Nhiều bạn mải ôn tập IELTS quá mà quên mất là mình đang đồng thời học một ngôn ngữ mới. Điều này thật là exciting phải không nào! Ngoài tiếng Anh ra, mình cũng học thêm một vài thứ tiếng nữa, mặc dù chưa thành công như tiếng Anh, nhưng mình thật sự thích quá trình khám phá một ngôn ngữ và nền văn hoá mới. Chúng ta cùng khám phá một số từ vựng về chủ đề này nhé:

 

Useful Nouns

 

Native tongue: tiếng mẹ đẻ

Dialect: tiếng địa phương

Verbal communication: giao tiếp bằng lời

 

Useful Verbs

 

Be fluent in: nói lưu loát tiếng gì đó

Converse: một từ formal hơn cho speak

Chat: tán dóc

 

Useful Adjectives

 

Understandable: có thể hiểu được

Unintelligible: lời nói dễ hiểu

Meaningless: vô nghĩa

 

Useful Idiomatic Expressions

 

Have a chinwag = have a conversation: nói chuyện đối thoại

All Greek: dùng để nói một ngôn ngữ mà bạn hoàn toàn không hiểu

 

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu mội số bài mẫu Speaking về chủ đề này nhé!

 

Q1. Do you like learning languages?

A: Yes, I do like learning languages. I like English as a second language more than my native tongue and spend a lot of time practicing on it. I have also started to learn French recently.

 

Q2. How did you learn the languages that you know?

A: I think the most effective way to learn a language is to practice more with a native speaker. By doing this, you can improve both listening and oral skills simultaneously, you will be fluent in this language. Besides, I also do general readings in my spare time and keep a journal in English.

 

Q3. Why do people learn more than one language?

A: I think people learn as many languages as they can because language is a necessary tool to have conversations with foreign people and learn their cultures. Understanding many languages helps us to open the door of many more opportunities in this world.

 

Q4. Do you think that all children should learn foreign languages at school?

A: Yes, I think that kids are better at learning a second or more foreign languages at school. They learn things fast at a young age, and I’m certain that a mastery of other languages pays well for kids when they go into the adult world in the future.

 

Bài tập

  • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ