×
 Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

IELTS Speaking Part 1 Sample Answer topic Garbage

Tags:

Chào các bạn! Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học từ vựng về chủ đề “Garbage” - một chủ đề nhỏ trong topic lớn là “Environment”.

Mặc dù là một chủ đề quen thuộc tuy nhiên vốn từ của các bạn lại không đủ nhiều, dẫn đến việc dùng đi dùng lại những từ common. Vậy trong bài học ngày hôm nay IELTS Fighter sẽ giúp các bạn cải thiện vốn từ vựng của mình xung quanh chủ đề “Garbage” nhé! 

Bài nói mẫu bạn xem TẠI ĐÂY

IELTS SPEAKING PART 1 TOPIC GARBAGE

Question 1: Why do some people throw garbage on the street? 

Answer: There are many reasons for this nuisance. Firstly, people have become too lazy and unwilling to throw away trash appropriately. It is common to see people discard trash out of their kitchen windows or balconies probably because they are too lazy to put it in the rightful places. Secondly, people choose to throw garbage on roads because there is no strict warnings or punishment for those crimes.

Những từ vựng cần chú ý:

VOCABULARY MEANING SYNONYM

nuisance (n)

/ˈnuːsns/ 

điều phiền toái  
to discard (v)
/dɪˈskɑːrd/

vất bỏ  
rightful (adj)
/ˈraɪtfl/
đúng đắn proper


Question 2: How do you feel when you see other people throw garbage on the street?

Answer: I find it extremely disturbing when people throw trash on the ground, even though bins are nearby. People are old enough, educated and should know about cleanliness. If we don’t care about the environment and knowingly spoil the atmosphere, then we cannot blame the authorities.

Những từ vựng cần chú ý:

VOCABULARY MEANING SYNONYM
disturbing (adj)
/dɪˈstɜːrbɪŋ/
khó chịu annoying
knowingly (adv)
/ˈnoʊɪŋli/
cố tình deliberately
to spoil (v)
/spɔɪl/
làm hư hỏng, hư hại to destroy
authority
/əˈθɔːrəti/
chính quyền  


Question 3: What do you do with the garbage when you’re on the street?

Answer: If there are no bins available nearby, I carry the garbage in my pocket or bag and throw it away wherever I find suitable disposal place. I seriously hate littering so I would never turn myself into a litterer.

Những từ vựng cần chú ý:

VOCABULARY MEANING SYNONYM
disposal place
/dɪˈspoʊzl pleɪs/
nơi vất rác  
litterer (n)
/ˈlɪtərər/
người xả rác  


Question 4: Do you think your city is clean or not? 

Answer: I don’t think so. There’s a decline in the air quality since the city is always filled with emissions from the expanding fleets of cars and motorcycles and also construction projects surrounding the city. Also the lack of green spaces is another major problem that our city has to face. Hundreds of decades-old trees in Hanoi have been chopped down to expand roads and lay the metro line network, with authorities consistently prioritizing urbanization over protecting the environment.

Những từ vựng cần chú ý:

VOCABULARY MEANING SYNONYM
air quality chất lượng không khí  
emission (n)
/ɪˈmɪʃn/
khí thải  
expanding fleets of cars and motorcycles hàng dài ô tô và xe máy  
construction projects công trình xây dựng  
to chop down (v) cắt bỏ to demolish
to prioritize (v)
/praɪˈɔːrətaɪz/
ưu tiên cái gì hơn  

Trên đây là bài học về topic Garbage với câu trả lời mẫu và từ vựng nâng cao. Các bạn hãy lưu những từ vựng hay này về và áp dụng cho bài thi của mình khi gặp những câu hỏi thuộc chủ đề này trong IELTS Speaking nhé!

Đừng quên luyện tập thêm những bài học tại mục IELTS Speaking, cùng cải thiện kiến thức hàng ngày, tự tin chinh phục IELTS Speaking.

Bên cạnh đó, các bạn tham khảo thêm 42 chủ đề IELTS Speaking Part 1 với file audio do IELTS Fighter tổng hợp, để hiểu rõ hon về các chủ đề quen thuộc nhé!

 

Bài tập

  • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ