×
 Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com
Writing Task 2 - Cách viết Introduction cho dạng “Discussion Essay”

Writing Task 2 - Cách viết Introduction cho dạng “Discussion Essay”

Hướng dẫn viết câu mở đầu dạng bài Discussion Essay - Nêu ý kiến 2 chiều để thảo luận về một vấn đề

Writing Task 2 - Cách viết Introduction cho dạng “Argumentative Essay”

Writing Task 2 - Cách viết Introduction cho dạng “Argumentative Essay”

Hướng dẫn viết câu mở đầu dạng bài Argumentative Essay - dạng bài chúng ta phải có nhiệm đưa ra ý kiến đồng ý (agree) hoặc không đồng ý (disagree) - IELTS Fighter

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ