Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Tổng quan về Writing Task 1 và các bước viết bài

Tags:     

Nhằm giúp đỡ các bạn luyện thi IELTS tại nhà hiệu quả tốt nhất, IELTS Fighter thực hiện khóa học IELTS online miễn phí với chủ đề bài học về IELTS Writing và Speaking bao gồm 10 bài giảng. Hy vọng rằng, với những bài học bổ ích mà thầy cô cung cấp, các bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi IELTS sắp tới.

Hôm nay, chúng ta bắt đầu với bài học đầu tiên nhé.

TỔNG QUAN IELTS WRITING TASK 1

 

Trong Unit 1 này, Ms. Như Quỳnh sẽ giới thiệu cơ bản cho các bạn về Writing Task 1, bao gồm cấu trúc bài thi, những yêu cầu cần thực hiện khi thực hiện bài thi, thời gian hoàn thành, tiêu chí chấm điểm, các dạng biểu đồ, bố cục bài viết...để giúp các bạn nắm rõ được về phần thi đầu tiên quan trọng này. Bên cạnh đó, Ms. Quỳnh còn thông tin cho các bạn các bước làm bài nhằm hoàn thành phần thi này nhé!

Tham khảo bài viết khác:

 

I. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BÀI THI TASK 1

- Đây là phần thi đầu tiên của bài thi IELTS Writing học thuật (IELTS Academic Writing Test)

- Cần viết một bản báo cáo dài ít nhất 150 từ, tuy nhiên không được dài quá 200 từ

- Phần thi task 1 chiếm 1/3 tổng số điểm của phần thi Writing

- Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần thi Task 1

- Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không có trong biểu đồ vào bài viết

- Không sử dụng những đại từ như I, we, me trong bài viết

- Không nên vội vàng làm bài ngay mà cần lên dàn ý bài viết trước khi bắt đầu

- Không liệt kê tất cả các số liệu có trong biểu đồ vào bài viết

II. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

- Task achievement: Khả năng hoàn thành yêu cầu của bài

- Coherence and Cohesion: Bài viết phải có tính mạch lạc và liên kết giữa các câu, sử dụng từ nối chính xác hợp lý

- Lexical Resource: Vốn từ vựng phong phú

 - Grammatical Range and Accuracy: Sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp


III. CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ TRONG BÀI THI TASK 1

Line graph – Biểu đồ đường

Biểu đồ đường

Pie chart - Biểu đồ tròn

Biểu đồ tròn

Bar Chart – Biểu đồ cột

Biểu đồ cột

Table – Bảng

Bảng

Process – Quá trình

Biểu đồ quá trình

Maps - Bản đồ

Map - Bản đồ


IV. BỐ CỤC BÀI VIẾT

Một bài viết Task 1 được chia làm 4 đoạn

Cấu trúc bố cục bài viết IELTS Writing Task 1


V. CÁC BƯỚC LÀM BÀI

Bước 1: Phân tích đề

Đầu tiên, các bạn nên dành 1-2 phút để phân tích các tiêu chí sau của đề thi:

- Đối tượng mà biểu đồ nhắc đến là gì?
- Đơn vị là gì?
- Mốc hay khoảng thời gian trong bài là gì (nếu có)?
- Thì của động từ?

Ví dụ:

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002. Write a report for a university lecturer describing the information shown below. Make comparisons where relevant. 
Percentage of national consumer expenditure by category – 2002

- Đối tượng mà biểu đồ nhắc đến là gì?
Ta có thể nhận ra ngay từ đề bài đối tượng là “national consumer expenditure”
- Đơn vị là gì?
Đơn vị ở đây là phần trăm “percentage”
- Mốc thời gian
Số liệu biểu đồ này được ghi lại vào năm 2002
- Thì của động từ
Thì quá khứ

Bước 2: Viết Introduction

Câu mở đầu trong đoạn văn đầu cần phải đưa ra thông tin bảng biểu mô tả về cái gì, thời gian, địa điểm liên quan đến đối tượng được mô tả đó. Cách nhanh nhất để viết câu mở đầu đó là viết lại đề bài (paraphrase)

Các mẫu câu áp dụng cho phần mở bài

Subject Verb Object Noun   Clause
The bar chart/pie chart illustrates   the number of
= how many + countable noun + verb
The line graph demonstrates the amount of
= how much + uncountable noun + verb
The table describes the percentage of
= the proportion of
The diagram  compares  
The figure/figures  for gives information about  

 

Ví dụ:

The graph below shows the figures for imprisonment in five countries between 1930 and 1980

Ví dụ bài học

- Attention:graph -> bar chart
- Shows -> compares
- The figures for imprisonment -> the number of people in prison

Viết lại mở bài: The bar chart compares the number of people in prison in five different countries over a period of 50 years, from 1930 to 1980. 

Bước 3: Viết Overview

Trong bài task 1, chúng ta sẽ phải viết tóm tắt chung cho thông tin trên bảng biểu. Giám khảo gọi phần này là ‘general overview’ hoặc ‘overall trend’. Đoạn văn tóm tắt phải viết ngay sau mở bài, tuy nhiên viết ở cuối bài cũng vẫn được chấp nhận. Một cách để tóm tắt bảng biểu đó là quan sát thay đổi 1 cách bao quát.

- Nhìn vào biểu đồ, tìm ra 1-2 điểm nổi bật nhất, không đưa số liệu cụ thể vào phần này
- Viết từ 1-2 câu

Mẫu câu áp dụng cho phần mô tả chung
- Overall, it’s evident/clear/apparent that…

Ví dụ: 
The graph below shows the figures for imprisonment in five countries between 1930 and 1980

Ví dụ bài học IELTS Writing

Nhận xét: 
- Biểu đồ có sự thay đổi liên tục về số liệu qua các năm
- Nhìn chung, Mỹ là nước có tỉ lệ tội phạm cao nhất, Anh là nước có tỉ lệ thấp nhất
Viết tổng quan: While the figures for imprisonment fluctuated over the period shown, it is clear that the United States had the highest number of prisoners overall. Great Britain, on the other hand, had the lowest number of prisoners for the majority of the period.

Bước 4: Lựa chọn thông tin và viết hai đoạn detail

Đề bài task 1 yêu cầu “Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.”

Bây giờ chúng ta nên dựng 2 đoạn detail để bài viết có bố cục rõ ràng.

Thông tin trong bảng biểu thường rất nhiều, chúng ta cần lựa chọn và báo cáo những thông tin chính, nổi bật bao gồm số liệu và đưa ra sự so sánh khi cần thiết

Cách lựa chọn thông tin sẽ được trình bày chi tiết vào các bài học tiếp theo các bạn nhé!

(Tài liệu có tham khảo từ ielts-simon.com) 

Để tiếp tục hiểu hơn về cách viết IELTS Writing Task 1, các bạn tham khảo bài viết Cách viết bài Line graph, Pie chart trong Task 1 nhé!

 

Chúc các bạn học tốt ^-^.


Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ