×
 Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Mr. Nhật Tuấn - Materialistic Fighter

Tags:     

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG:

   - Họ và tên: Cao Nhật Tuấn

   - Biệt danh: Mr. Tứn

   - Điểm IELTS: 8.0 OVERALL

THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG:

 - Valedictorian in MBA - Open University
 - PhD. Student in Financial Management - VUW
 - The author of 2 scientific issues - SCOPUS

Oh hi there, just call me Tuấn, or Tứn, it doesn’t matter though.

Wow, I don’t consider myself as a teacher of English, I mean, I just want to be a friend of yours, the one that you are willing to share every single guilty secret. By creating our invisible bonds, I can show you the way to widen your horizons and vice versa, you can teach me things that I don’t know, like happiness. (*shy*).

Oh, I almost forgot, I am also a fighter at IELTS Fighter, and it took a while for me to think about an adjective that suits my personal trait, and I eventually end up with “materialistic fighter”. Aaaaaand before judging me on the word “materialistic”, let me show you the way that perhaps you could utilize to enhance your English level.

 

I myself used to deeply believe rumors that once you are good at English, you will have a good future. But what is “a good future” ?! some think that a good future is when you have a versatile lover, other think that a good future is when you live in another country, while many people think that a good future is when you are good at English?! Full consensus on a definition of “a good future” has eluded us for years and years. Definitions range from discrete descriptions of various kinds of society such as happiness, relationship, occupation, to name but a few. Nevertheless, I think you should not use anything uncertain to become the standard for your efforts.

How can you know you succeed if you don’t even know your finish line? So my advice is that you should try to stick your progress with something more realistic, like money. You are able to get a job with 7 million VND with IELTS 5.5, or 11 million VND with 6.5 million VND, even 25 million VND with IELTS 7.5. How about IELTS 8.0? The sun has to orbit around you, of course. So if you are failing with you previous methods, try my way, okay?

So if you want to see me in person and seek some random, weird advice, come to IELTS Fighter and ask marvelous supervisors about me, seeya!!

chiến binh ielts - cao nhật tuấn ảnh 2

Mr. Nhật Tuấn đạt giải Giáo Viên Dạy Giỏi nhất hệ thống IELTS Fighter 2018

Hello, gọi mình là Tuấn được rồi, hoặc Tứn, dù sao cũng không quan trọng lắm.

Wow, hãy xem mình như một người bạn đồng hành cùng bạn thay vì là giáo viên tiếng Anh, ý mình là, người mà bạn sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật. Bằng sợi dây liên kết vô hình, mình có thể chia sẻ cho bạn cách định hướng và mở rộng tầm nhìn và ngược lại, bạn có thể chia sẻ với mình những điều mà mình không biết, như hạnh phúc, tình cảm.

Ồ, xém quên, mình cũng là một chiến binh tại IELTS Fighter, và mình phải mất một thời gian để suy nghĩ về một tính từ phù hợp về mình, và cuối cùng mình đã tìm ra một từ đó là “materialistic fighter – chiến binh thực dụng”. Aaaaaand trước khi đánh giá mình về từ “thực dụng”, hãy để mình chỉ cho bạn cách mà có lẽ bạn có thể sử dụng để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

chiến binh ielts - cao nhật tuấn ảnh 3

 Bên cạnh giảng dạy, thầy còn rất đam mê âm nhạc

Bản thân mình đã từng tin tưởng sâu sắc rằng một khi bạn giỏi tiếng Anh, bạn sẽ có một tương lai tốt. Nhưng thế nào là một thế giới tốt trong tương lai?! Một số người nghĩ rằng một tương lai tốt là khi bạn có người yêu tài giỏi, những người khác nghĩ rằng một tương lai tốt là khi bạn sống ở một đất nước khác, trong khi nhiều người nghĩ rằng một tương lai tốt là khi bạn giỏi tiếng Anh?! Một sự đồng nhất quan điểm về định nghĩa của một tương lai tốt đã lẩn tránh chúng ta từ rất lâu rồi. Định nghĩa này, thực chất nó trải dài từ hạnh phúc, những mối quan hệ hay sự nghiệp. Tuy nhiên, mình nghĩ bạn không nên sử dụng bất cứ điều gì không chắc chắn để trở thành tiêu chuẩn cho những nỗ lực của bạn.

Làm sao bạn có thể biết bạn thành công nếu bạn không biết đường về đích? Vì vậy, lời khuyên của mình là bạn nên cố gắng gắn kết sự tiến bộ của mình với một cái gì đó thực tế hơn, như tiền bạc. Bạn có thể kiếm được một công việc với 7 triệu đồng với IELTS 5.5, hoặc 11 triệu đồng với 6,5 triệu đồng, thậm chí 25 triệu đồng với IELTS 7.5. Còn IELTS 8.0? Cả mặt trời sẽ phải quay xung quanh bạn luôn đó. Vì vậy, nếu bạn thất bại với các phương pháp trước đây, hãy thử theo cách của mình, được chứ?

Vì vậy, nếu bạn muốn gặp mình trực tiếp và tìm kiếm một số lời khuyên học tiếng Anh, hãy đến với IELTS Fighter và hỏi những bạn tư vấn tuyệt vời về mình, seeya !!

Xem thêm các chiến binh khác:

Ms Jenny - Enthusiastic Fighter
Ms. Kim Loan- Passionate Fighter
Ms. Diệu Anh - Elegant Fighter


Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ