Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Full Test Writing Test 11

You should spend about 20 minutes on this task.

The charts below show the proportions of British students at one university in England who were able to speakother languages in addition to in 2000 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

GỢI Ý LÀM BÀI:

Đây là dạng bài rất phổ biến trong các đề thi gần đây. Chúng ta có thể phân tích theo từng nhóm ngôn ngữ và so sánh giữa hai thời điểm với nhau (đặc biệt chú ý những ngôn ngữ chiếm phần trăm cao nhất hoặc thấp nhất), từ đó rút ra được sự khác biệt giữa hai thời điểm này. Hoặc cũng có thể so sánh từng ngôn ngữ trong mỗi thời điểm riêng biệt.

Thời gian làm bài: 20 phút
Tối thiểu: 150 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 20 phút
  Số từ: 150 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.5

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increaserecycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?


Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.


GỢI Ý LÀM BÀI:

Đây là dạng bài cực kỳ phổ biến trong kì thi IELTS, thí sinh phải lựa chọn quan điểm cho mình và tập trung phân tích quan điểm đó. Chú ý đưa ra những ví dụ minh họa, câu trích dẫn hoặc các luận cứ chặt chẽ để bổ trợ cho luận điểm của mình.

Thời gian làm bài: 40 phút
Tối thiểu: 250 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 40 phút
  Số từ: 250 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.0+

BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ