Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Full Test Writing Test 5

The graph gives information about drinking habits of the US population by age. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Thời gian làm bài: 20 phút
Tối thiểu: 150 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 20 phút
  Số từ: 150 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample band 8.5

TOPIC: Scientists and the news media are presenting ever more evidence of climate change. Governments cannot be expected to solve this problem. It is the responsibility of individuals to change their lifestyle to prevent further damage.

What are your views?

Thời gian làm bài: 40 phút
Tối thiểu: 250 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 40 phút
  Số từ: 250 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.0

BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ