Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Full Test Writing Test 6

The table shows the average length of YouTube video advertisements and average length of time viewers spend watching them. Summarise the information by selecting and reporting the main features.

Average YouTube Video ad length and time viewed:

Thời gian làm bài: 20 phút
Tối thiểu: 150 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 20 phút
  Số từ: 150 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.0

TOPIC: Popular events like the football world cup and other international sporting occasions are essential in easing international tensions and releasing patriotic emotions in a safe way.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Thời gian làm bài: 40 phút
Tối thiểu: 250 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 40 phút
  Số từ: 250 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.0

BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ