Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Full Test Writing Test 7

The bar graph below shows the numbers of male and female research students studying six computer science subjects at a US university in 2011. Summarise the information by selecting and report in the main features, and make comparisons where relevant.

Thời gian làm bài: 20 phút
Tối thiểu: 150 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 20 phút
  Số từ: 150 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.5

TOPIC: Some people say that the Internet is making the world smaller by bringing people together. To what extent do you agree that the internet is making it easier for people to communicate with one another?

Thời gian làm bài: 40 phút
Tối thiểu: 250 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 40 phút
  Số từ: 250 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.5

BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ