Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Full Test Writing Test 8

The pie charts show the average consumption of food in the world in 2008 compared to two countries; China and India. Write a report to a university lecturer describing the data.

Thời gian làm bài: phút
Tối thiểu: Không giới hạn từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: phút
  Số từ: 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.5

TOPIC: In many countries, sports and exercise classes are replaced with the academic subjects. Discuss the effects of this trend.

Thời gian làm bài: 40 phút
Tối thiểu: 250 từ
Tối đa: Không giới hạn từ
Lưu ý: khi hết giờ, nếu bạn chưa lưu bài làm, hệ thống sẽ tự động lưu lại bài làm của bạn.
Nhấn nút bắt đầu phía dưới để bắt đầu làm bài!

  Làm bài

  Còn lại: 40 phút
  Số từ: 250 / 0

Bài làm mẫu

 1. 1.Sample Band 8.5

BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ