IELTS FIGHTER

Tự hào cam kếtchất lượng đầu ra

Đảm bảo đầu ra

Đây là 1 khái niệm mà nhiều học viên đang bị dẫn dắt dẫn đến 1 số hiểu lầm rất nghiêm trọng:

Thường thì

Đảm bảo đầu ra kiểu dạy không kế hoạch và cam kết cho học đến khi đạt đầu ra. Dù được học lại miễn phí nhưng cũng ảnh hưởng đến tinh thần học, mất thời gian và không mang lại kết quả.

IELTS Fighter thì

Thứ nhất, đảm bảo đầu ra đồng nghĩa với đảm bảo chất lượng giảng dạy để tất cả học viên đạt được mục tiêu đầu ra ngay cuối khóa học và sắp xếp lịch học, lớp học lại tương ứng để học viên cải thiện kỹ năng, hướng tới đầu ra.

Thứ hai, đảm bảo đầu ra tương ứng với khả năng đầu vào của từng học viên, dựa theo thời gian cam kết. Chúng tôi thiết lập bài thi test đúng năng lực, không hạ thấp đầu vào để hết khóa kết quả cao hơn đầu vào đó.

Vì vậy, tại IELTS Fighter không có chính sách đảm bảo đầu ra kiểu học đến khi nào đạt đầu ra thì thôi.

IELTS Fighter tin tưởng với RIPL và trải nghiệm học tập tại IELTS Fighter, học viên chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt đầu ra kỳ vọng

Thứ nhất, đảm bảo đầu ra đồng nghĩa với đảm bảo chất lượng giảng dạy để tất cả học viên đạt được mục tiêu đầu ra ngay cuối khóa học và sắp xếp lịch học, lớp học lại tương ứng để học viên cải thiện kỹ năng, hướng tới đầu ra.

Sắp xếp lớp học phù hợp, cùng giáo viên phân tích vấn đề, tìm nguyên nhân và cải thiện ở khóa tiếp theo.

Học lại và bổ trợ liên miên, đặc biệt chú trọng cải thiện kỹ năng kém nhất để nâng cao điểm số đồng đều.

IELTS Fighter cam kết đầu ra bằng văn bản

Cái tên IELTS Fighter gắn liền với ‘’hành trình kỳ lân’’ cùng phương pháp giảng dạy độc quyền đã tạo nên bước đột phá liên tục trong lĩnh vực đào tạo IELTS.

image_1
image_2
image_3