Cô Ái Nhi - Giáo viên miền Nam

Cô Ái Nhi - Giáo viên miền Nam

Giới thiệu

Cô giáo tuyệt vời mà chúng ta cùng gặp gỡ hôm nay với cái tên dễ thương và là giáo viên nhiệt huyết, năng lượng y như mặt trời vậy đó của team IELTS Fighter Sài Gòn nha.

Giới thiệu Ms.Ái Nhi - Mclee

Trình độ chuyên môn: 8.0 IELTS

Trường ĐH Ngoại Ngữ – Tin Học TP.HCM (HUFLIT)

Sở thích: Du lịch, đọc sách, chơi cơ, viết truyện.

Phương châm giảng dạy: “Every beginner possesses a great potential to be an expert in his or her chosen field.”

Ms ái nhi 8.0 IELTS - 1

Lớp học cùng cô Nhi

 

Xin chào các bạn, mình là Nhi, Le Ai Nhi hoặc là Mc Lee. Mọi người hay chọc mình là Mc Donald, nhưng không sao, nếu điều đó làm các bạn nhớ đến mình nhiều hơn.

Nói về Tiếng Anh mình đã tiếp xúc và học Tiếng anh từ nhỏ vì ba mẹ Nhi biết được tầm quan trọng và ảnh hưởng của ngôn ngữ này ở tương lai và hơn hết càng học Nhi lại càng yêu thích Tiếng anh nhiều hơn.

Và các bạn cũng biết trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được dùng phổ biến ở mọi nơi trên thế giới. Cùng với sự phát triển của công nghệ, Y học, Kỹ thuật và Giáo dục… đó là những nơi mà tiếng Anh đóng vai trò quan trọng nhất.

Đặc biệt đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, tiếng Anh đã được giảng dạy từ rất sớm cũng như nhiều người trẻ đã nhận thức được tầm quan trọng của nó vì những lý do như tìm được một công việc chất lượng cao, giao tiếp với thế giới bên ngoài, tiếp cận những nguồn khoa học mà mình đang theo đuổi. Đó cũng là lý do tại sao nhiều trường Đại học, Cao đẳng hiện nay tiến hành giảng dạy nhiều nội dung bằng tiếng Anh cũng như quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ (phổ biến là tiếng Anh) cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Ms ái nhi 8.0 IELTS 2

Lớp học năng lượng của Ms.Ái Nhi


Lợi ích của việc học Tiếng anh không thể thấy trong ngày 1, ngày 2 mà là cả một quá trình dài học hỏi và làm quen với nó. Cũng giống như khi học Tiếng Việt, bấp bẹ những từ đầu tiên và không ngừng trau dồi vốn từ trong suốt thời gian các bạn phát triển và định hình tư duy.

Các bạn học sinh, sinh viên có vốn Tiếng anh tốt đều gặt hái cho mình những thành công, công việc tốt nhất định là do Tiếng Anh là ngôn ngữ có nhiều người sử dụng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Trung. Khi thông thạo về một ngôn ngữ khác các bạn sẽ vô cùng tự tin khi làm việc trong môi trường quốc tế chính điều đó ghi điểm với các nhà tuyển dụng.

Trong suốt thời gian mình làm việc ở IELTS FIGHTER mình vẫn luôn tiếp tục học hỏi và học hỏi không ngừng vì Tiếng Anh là muôn vàn những điều thú vị và với sứ mệnh lan truyền tinh thần và kiến thức đến các bạn thì việc mình phải học hỏi hằng ngày là điều kiện tiên quyết để gửi đến các bạn kiến thức tốt nhất.

Theo Nhi nghĩ không có việc gì là khó cả nếu các bạn quyết tâm làm bằng hết khả năng và đam mê của mình. Chúng ta vẫn thường ao ước cầm trên tay tấm bằng IELTS 8.5 – 9.0 với mức lương cao ngất ngưỡng thì có lẽ bây giờ là lúc các bạn nên chạy đến IELTS FIGHTER ngay đi trước khi mọi chuyện “tồi tệ” hơn.

Cùng xem video giới thiệu cô giáo nha:

Hello everyone, I'm Nhi, Le Ai Nhi or Mc Lee. People often make fun of me as Mc Donald, but that's okay if that reminds me more of me.
Talking about English I have contacted and learned English since I was young because Nhi's parents know the importance and influence of this language in the future and above all, Nhi will love English even more.

And you also know in the trend of globalization today, the importance of English cannot be denied and ignored because it is widely used everywhere in the world. Along with the development of technology, Medicine, Engineering and Education ... these are the places where English plays the most important role.

Especially for a developing country like Vietnam, English has been taught very early as many young people are aware of its importance for reasons such as finding a high quality job, communicating with the outside world, accessing the scientific resources I am pursuing. That is why many universities and colleges now teach many contents in English as well as the standard of foreign language output (popularly English) for graduates.

The benefits of learning English can not be seen in day 1 and day 2 but a long process of learning and getting used to it. Just like when learning Vietnamese, babbling the first words and constantly improving vocabulary during the time you develop and shape your thoughts.

Students and students with good English proficiency have achieved success, the best job is because English is the second most used language in the world, after Chinese. When you are fluent in another language, you will be extremely confident in working in an international environment that earns points with employers.

During the time I worked at IELTS FIGHTER, I kept learning and learning because English is a lot of interesting things and with the mission to spread the spirit and knowledge to you, I have to Daily learning is a prerequisite to give you the best knowledge

According to Nhi think nothing is difficult at all if you are determined to do your best and passion. We often wish to hold an IELTS 8.5 - 9.0 with an extremely high salary, maybe now is the time for you to run to IELTS FIGHTER immediately before things "worse".

Ms ái nhi 8.0 IELTS 3

Gặp cô Nhi ở Hồ Chí Minh nha!

Đến các "nhà" IELTS Fighter Hồ Chí Minh thế nào cũng gặp cô Nhi nha!


Thông tin liên hệ:

Bình luận