Chọn cơ sở


Lịch khai giảng các lớp luyện thi IELTS tại Nghệ An

Chào các bạn, IELTS Fighter mở các lớp học cuối năm rồi đây!
Với hệ thống gần 60 cơ sở của chúng tôi, các bạn có thể chọn lớp theo địa chỉ gần nhất để được sắp xếp thi thử, lịch học phù hợp theo yêu cầu nha. Học online/offline linh hoạt, đăng ký càng sớm ưu đãi càng cao. Nhanh chọn cơ sở gần nhất và đăng ký lớp phù hợp trình độ nào. Nếu chưa biết trình độ, bạn sẽ được thi thử theo yêu cầu nha.

CT1A, Khu A, Chung cư Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
Chung cư CT 1A - Khu A Chung cư Quang Trung, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Xem lịch khai giảng
74 Đường Hermann, P. Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
74 Hermann Gmeiner, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
Xem lịch khai giảng

Lịch khai giảng - Cơ sở CT1A, Khu A, Chung cư Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

Lộ trình Khóa học Lớp Lịch học Khai giảng
Khóa học IELTS 5.0-5.5
Basic (0-2.5+)
BA47306 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 19/09/2023
BA47307 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 19/09/2023
Pre IELTS (2.5-3.5+)
PRE45504 IELTS - Ca 5 (9h00-11h00, thứ 2,4,6) 25/08/2023
PRE46854 IELTS - Ca 2 (20h00-22h00 thứ 2,4,6) 08/09/2023
PRE47350 IELTS - Ca 4 (20h00-22h00, thứ 3,5,7) 09/09/2023
PRE47507 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 14/09/2023
PRE47663 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 18/09/2023
IELTS Pre Foundation (3.5-4.5+)
PREF47349 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 14/09/2023
PREF47351 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 20/09/2023
PREF47352 IELTS - Ca 2 (20h00-22h00 thứ 2,4,6) 13/09/2023
PREF47353 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 19/09/2023
Khóa học IELTS 7.0-7.5
IELTS Fighter A (6.0-6.5+)
A45519 IELTS - Ca 3 (17h45-19h45, thứ 3,5,7) 29/08/2023
A47356 IELTS - Ca 1 (17h45-19h45, thứ 2,4,6) 20/09/2023