Hôm nay bài học của chúng ta là dạng bài Flow Chart và Diagram, nghe quen phải không bạn? Hãy bắt đầu tìm hiểu nhé.

1. Flow Chart Completion là gì?

Dạng bài này cũng không phải là dạng hiếm gặp trong bài thi IELTS Listening, thường chúng ta sẽ gặp trong Section 3. Đây là một biểu đồ đã được rút gọn từ các thông tin trong bài để thành một biểu đồ với các bước rõ ràng, ngắn gọn hơn so với bài đọc.

Các bước trong biểu đồ sẽ có thể được nối với nhau bằng các mũi tên có thể theo chiều dọc hoặc chiều ngang hoặc chéo. Trong biểu đồ sẽ có những chỗ trống (blanks), nhiệm vụ của chúng ta đó là đọc bài để tìm ra từ thích hợp và điền vào chỗ trống đó.

Sharpen your IELTS Listening Skill - FLOW CHART/ DIAGRAM COMPLETION 1

Minh hoạ dạng bài Flow Chart Completion

2. Diagram Completion là gì?

Đây là dạng bài cũng khá ít khi ra trong bài thi Listening. Thông thường sẽ có một quy trình về một quá trình vận hành như máy móc, sản xuất một dây chuyền hoặc một mô hình nào đó. Chúng ta cần nghe và điền từ vào chỗ trống.

Để làm dạng bài này, cần phải lưu ý thứ tự câu trả lời. Vì dạng bài vẽ hình thức theo sơ đồ, hình vẽ nên câu hỏi sắp xếp tùy ý. Chúng ta phải đọc biểu đồ/process và nhớ flow bài nói (flow câu trả lời) sẽ đi từ đâu sang đâu.

Sharpen your IELTS Listening Skill - FLOW CHART/ DIAGRAM COMPLETION 2

Minh hoạ dạng bài Diagram Completion

3. Các bước làm bài

Bước 1: Đọc đề bài và gạch chân

Chú ý số lượng từ cần điền vào. Ví dụ NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER là không quá 3 từ và/hoặc 1 số. Tức là 2 từ vẫn được, 1 từ và 1 số vẫn được.

Bước 2: Đọc biểu đồ, gạch chân các từ khóa

Chúng ta cần lưu ý:

- Tittle của biểu đồ

- Từng giai đoạn của biểu đồ

Phải nắm rõ quy luật: Các thông tin trong bài đọc thường sẽ xuất hiện cùng trình tự với thông tin có trong biểu đồ, thông tin câu 2 sẽ xuất hiện trước thông tin câu 3 và sau thông tin câu 1

Bước 3: Chọn đáp án
Khi chọn đáp án nhớ chú ý những từ ngữ xung quanh, có hòa hợp về mặt ngữ nghĩa, từ loại, giới từ hay không. Check kỹ chính tả và số lượng từ có phù hợp với đề bài hay không.

4. Luyện tập 1

File nghe: 

Sharpen your IELTS Listening Skill - FLOW CHART/ DIAGRAM COMPLETION 3

Key:

27. (senior) management/ managers

28. project request

29. meeting

30. conference call


5. Luyện tập 2

File nghe: 

Sharpen your IELTS Listening Skill - FLOW CHART/ DIAGRAM COMPLETION 4

Key

35. (water) pipes/ pressurized water

36. Bridge operator

37. (driving) engines

Thế là chúng ta đã học bài Unit 7 về dạng Flowchart, Diagram rồi, bạn hãy lưu về và học chăm chủ nhé.

Link tải PDF:

FLOW CHART/ DIAGRAM 

 

Xem thêm bài học cùng chuỗi nhé:

Sharpen your IELTS Listening Skill - SENTENCE/ SUMMARY COMPLETION

Sharpen your IELTS Listening Skill - Maps/Plan Labelling