×
 Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

UNIT 15: Exploring the Oceans

Tags: Listening

"Exploring the oceans" cũng là một chủ đề cực kì quan trọng trong trong quá trình luyện thi nghe IELTS. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các kiến thức từ vựng và dạng bài nghe thường xuất hiện liên quan đến chủ đề này nhé.

 

Luyện nghe IELTS - UNIT 15: Exploring the Oceans

 

Trước khi tham gia làm bài nghe, các bạn hãy xem qua phần từ vựng thường xuất hiện trong bài nghe IELTS về chủ đề này:

1. oil /ɔɪl/ : Dầu mỏ

2. rig /rig/ : thiết bị thăm dò

3. natural /ˈnætʃrəl/ : thuộc về thiên nhiên

4. gas /ɡæs/ : khí gas

5. underwater turbine  /ˌʌndərˈwɔːtər/ : tua bin nằm dưới nước 

6. trawler/ˈtrɔːlərTàu đánh cá bằng lưới rà

7. mineral resource : nguồn tái nguyên khoáng sản

8. off-shore /ˌɑːfˈʃɔːr/ : ngoài bờ biển

9. driller /drilə/ : máy khoan

10. gas pipeline : đường ống dẫn khí đốt

11. tidal energy / ˈtaɪdl ˈenərdʒi/ : nguồn năng lượng thủy triều

12. fuel /ˈfjuːəl/ : nguồn nhiên liệu

13. net  /net/ : lưới đánh cá

14. fish farm / fɪʃ fa:m/ : trang trại nuôi cá

15. wave power /weiv ˈpaʊər/ : năng lượng sóng

 Những từ vựng trên chắc chắn sẽ rất hữu ích cho phần luyện tập của bạn. Vậy ngay bây giờ, hãy vận dụng chúng như một "thanh gươm" để chiến đấu cùng IELTS Fighter nào.

 

You will hear an engineer talking about using the sea to generate electricity. Complete the values for the capacity in megawatts in the years below (1-4). Then plot the points on the graph and draw the trend line.


1. 2008 ........               2. 2009 ........                    3. 2012 ........                4. 2014 .....

 

Luyện nghe ielts - UNIT 15: Exploring the Oceans

 

Trước khi xem đoạn " Tapescript", chúng ta cùng nhận định lại đề bài. Đề bài yêu cầu ta điền giá trị, tức là những con số, đơn vị tính là "megawatts" , nhiệm vụ của chúng ta là xác định con số cần điền vào những năm 2008, 2009, 2012. 2014. Hơn nữa, chúng ta cần chú ý đến những động từ thường gặp trong văn viết biểu đồ: "increase, grow to, drop to..."

 

Bây giờ hãy cùng xem và phân tích đoạn "Tapescript" : 

Some experts believe that if we knew how to control the power of the sea, we could generate enough electricity for the whole world. But, in this talk, I’m going to focus on the UK, and our capacity for generating electricity from wave and tidal energy. I’m going to look at how many megawatts we generated before 2008 and how many we expect to produce in 2014. So, if you’d like to look at the chart, you’ll see that before 2008 , our capacity was only one megawatt. But in 2008 when oil prices rose, there was an increased interest in marine power and our capacity grew quite dramatically to four megawatts.

=> Bắt được năm 2008 và từ "capacity", đáp án câu số 1 phải là "four megawatts"

Ahhh ... now, you might have expected this figure to rise consistently over the years, but, in fact it dropped again in 2009 to only two megawatts.

=> Bắt được năm 2009, "it " chính là "capacity", đáp án câu số 2 phải là "two megawatts"

This was because oil prices fell again, so there was less interest in developing alternative power sources. But, nowadays the cost of oil production is going up again, and there’s been a renewed interest in marine power. As a consequence, capacity has increased steadily since 2009, reaching 18 megawatts in 2012.

=> Bắt được năm 2012 và từ "capacity", đáp án câu số 3 phải là "18 megawatts"

This trend is expected to continue in the near future, reaching a total capacity of 50 megawatts in 2013 and 60 megawatts in 2014 .

=> Bắt được năm 2014 và từ "total capacity", đáp án câu số 4 phải là "60 megawatts", hãy cẩn thận bị bẫy do số liệu năm 2013 được đề cập trước, do vậy hãy lắng nghe thật kĩ năm nào.

 

Tóm lại, để có thể nắm bắt số liệu nhanh và chính xác khi gặp dạng bài nghe biểu đồ, chúng ta phải thuộc lòng những cấu trúc tăng giảm quen thuộc như trong bảng sau:

 

UNIT 15: Exploring the Oceans - luyện nghe ielts

Giờ thì đeo tai nghe và chuẩn bị làm bài tập nào!

 

Đối với các bạn nào có kỹ năng listening vẫn kém, cần luyện nghe với phương pháp tốt nhất mới có thể nâng được kỹ năng này, vì vậy các bạn xem chi tiết bài viết dướu đây cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn về phương pháp nghe, nguồn luyện nghe tốt nhất: 

==>> Luyện nghe IELTS - Làm sao để luyện nghe IELTS hiệu quả

 

 


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ