Hotline: 0903 411 666   |     Email: [email protected]

Unit 11: Date - Ngày tháng trong IELTS

Tương tự như thời gian trong bài học trước chúng ta tìm hiểu Unit 10: Time - Thời gian trong IELTS , việc ghi chép đúng đắn và chính xác ngày tháng rất quan trọn với bài thi IELTS.

 

I. Phân biệt ngày tháng trong tiếng anh

1/- Ngày trong tuần (Days of week)

Monday /ˈmʌndeɪ/: thứ 2

Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/: thứ 3

Wednesday /ˈwenzdeɪ/: thứ 4 – Đặc biệt chú ý từ này vì các bạn hay phát âm sai thành “wen – nớt – đây”

Thursday /ˈθəːzdeɪ/: thứ 5

Friday /ˈfrʌɪdeɪ/ : thứ 6

Saturday /ˈsatədeɪ/ : thứ 7

Sunday /ˈsʌndeɪ/ : chủ nhật

Chúng ta dùng giới từ "On" trước ngày trong tuần

Ex: on Monday, on Tuesday...

 

2/- Ngày trong tháng (Dates)

Ngày trong tháng - luyện thi IELTS listening

 

3/- Tháng trong năm (months of a year)

January /ˈdʒanjʊ(ə)ri/ : tháng 1

February /ˈfɛbrʊəri/: tháng 2

March /mɑːtʃ/: tháng 3

April /ˈeɪpr(ɪ)l/ : tháng 4

May /meɪ/: tháng 5

June /dʒuːn/: tháng 6

July /dʒʊˈlʌɪ/: tháng 7

August /ɔːˈɡʌst/: tháng 8

September /sɛpˈtɛmbə/: tháng 9

October /ɒkˈtəʊbə/: tháng 10

November /nə(ʊ)ˈvɛmbə/: tháng 11

December /dɪˈsɛmbə/: tháng 12

 

Chúng ta dùng giới từ "In" trước các tháng. Nếu có cả ngày và tháng chúng ta dùng giới từ "On"

Ex: in January, in February... on December 3rd...

 

II. Cách đọc và viết ngày tháng trong tiếng Anh

1/- Cách viết và đọc ngày tháng

a. Cách viết: Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm (A.E)

Ex: Wednesday, December 3rd, 2008

Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm (B.E)

Ex: Wednesday, 3rd December, 2008

Đôi lúc chúng ta thấy người Anh, Mỹ viết ngày tháng như sau:

Wednesday, December 3, 2008 (A.E)

Wednesday, 3 December, 2008 (B.E)

b. Cách đọc: Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm

hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.

Ex:

Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight. hoặc

Wednesday, the third of December, two thousand and eight.

 

Mặc dù người Anh và người Mỹ đều sử dụng tiếng Anh, cách họ nói về ngày tháng có một chút khác biệt nho nhỏ. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

 

Cách đọc viết ngày tháng theo Anh-Anh.

- Ngày luôn viết trước tháng và bạn có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th...), đồng thời bỏ đi giới từ of ở vị trí trước tháng (month). Dấu phẩy có thể được sử dụng trước năm (year), tuy nhiên cách dùng này không phổ biến.

Ví dụ:

o 6(th) (of) January(,) 2009 (Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2009)

o 1(st) (of) June(,) 2007 (Ngày mùng 1 tháng 6 năm 2007)

- Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ xác định trước ngày

Ví dụ:

March 2, 2009 - March the second, two thousand and nine

 

Cách đọc và viết theo Anh-Mỹ

- Nếu như viết ngày tháng theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm

Ví dụ:

o August (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng 8 năm 2007)

- Bạn cũng có thể viết ngày, tháng, năm bằng các con số và đây cũng là cách thông dụng nhất.

Ví dụ:

o 9/8/07 hoặc 9-8-07

Tuy nhiên nếu bạn sử dụng cách viết như trong ví dụ trên, sẽ rất dễ xảy ra nhầm lẫn bởi nếu hiểu theo văn phong Anh-Anh sẽ là ngày mồng 9 tháng 8 năm 2007 nhưng sẽ là mồng 8 tháng 9 năm 2007 theo văn phong Anh-Mỹ.

Như vậy bạn nên viết rõ ràng ngày tháng bằng chữ (October thay vì chỉ viết số 10) hoặc sử dụng cách viết tắt (Aug, Sept, Dec...) để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra.

- Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Mỹ, bạn có thể bỏ mạo từ xác định:

Ví dụ:

o March 2, 2009 - March second, two thousand and nine.

Lưu ý:

Nếu bạn đọc ngày trước tháng thì bạn phải sử dụng mạo từ xác định trước ngày và giới từ of trước tháng.

Ví dụ:

o 2 March 2009 - the second of March, two thousand and nine

o 4 September 2001 - the fourth of September, two thousand and one

Nào, cùng áp dụng vào mỗi ngày nhé và luyện tập với bài tập để củng cố kiến thức. Bạn có thể học thêm bài học tiếp theo trong chuỗi bài học IELTS listening

Chúc các bạn học tốt và chinh phục IELTS thật dễ dàng!

Bài tập


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ