Multiple Choice dạng bài tập lựa chọn đáp án trong IELTS reading luôn được nhiều thí sinh đánh giá là khó, bởi các câu hỏi sẽ đánh lừa thí sinh phân vân giữa nhiều đáp án. Vì vậy, hôm nay IELTS Fighter chia sẻ cho các bạn bí quyết làm bài tập dàng này hiệu quả và nhanh nhất nhé!.

 Các bạn download một số tài liệu luyện IELTS reading:

 

Mục tiêu bài chia sẻ đem đến cho các bạn:

 • Thực hành với dạng bài trắc nghiệm Multiple Choice của bài thi IELTS reading
 • Thực hành kỹ thuật scanning (đọc quét thật nhanh bài viết với mục đích tìm kiếm dữ liệu và thông tin để trả lời câu hỏi)
 • Xem xét việc sử dụng các từ đồng nghĩa trong các câu hỏi của bài đọc IELTS

Các chiến lược để trả lời câu hỏi:

 • Nhìn qua các câu hỏi trước
 • Gạch dưới các key words (từ khóa mang ý chính) trong câu hỏi
 • Sau đó scan (đọc quét) văn bản cho những từ khóa mà bạn đã gạch dưới
 • Câu trả lời nên được tìm thấy gần với từ đó
 • Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong văn bản theo cùng thứ tự với câu hỏi

Những điều cần lưu ý:

 • Sẽ có các từ đồng nghĩa được sử dụng trong bài đọc - những từ trong câu hỏi trắc nghiệm IELTS có thể không giống như trong văn bản.

Unit 10: Luyện tập làm dạng bài Multiple Choice

Một đoạn văn thực hành:

Trước khi đọc một bài đọc dài hơn, chúng ta sẽ thực hành với hai đoạn văn. Đây là phần đầu tiên của bài đọc đầy đủ mà bạn sẽ làm.

Xác định key words (từ khóa) trong câu hỏi trước tiên. Sau đó, scan (đọc quét) văn bản để tìm nó. Khi bạn làm xong những điều này, hãy đọc các câu xung quanh từ khóa này và xem thông tin nào phù hợp nhất với ba lựa chọn bạn có.

1. What is dry farming?

     Preserving nitrates and moisture.

     Ploughing the land again and again.

     Cultivating fallow land.

Australian Agricultural Innovations:
1850 – 1900

During this period, there was a wide spread expansion of agriculture in Australia. The selection system was begun, whereby small sections of land were parceled out by lot. Particularly in New South Wales, this led to conflicts between small holders and the emerging squatter class, whose abuse of the system often allowed them to take vast tracts of fertile land.

There were also many positive advances in farming technology as the farmers adapted agricultural methods to the harsh Australian conditions. One of the most important was “dry farming”. This was the discovery that repeated ploughing of fallow, unproductive land could preserve nitrates and moisture, allowing the land to eventually be cultivated. This, along with the extension of the railways allowed the development of what are now great inland wheat lands.

 

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần phải nhấn mạnh từ "dry farming".

Sau đó bạn scan hai đoạn văn để nhanh chóng tìm thấy từ này.

Đọc thông tin xung quanh nó một cách cẩn thận bạn sẽ tìm ra câu trả lời:

Cultivating nghĩa là để cải tạo và chuẩn bị (đất đai) bằng cách cày, bón phân, để trồng trọt.

Vì vậy, câu trả lời là "the ploughing of fallow land...to eventually be cultivated."

Full Practice - IELTS Multiple Choice

1. What is dry farming?

Preserving nitrates and moisture.
Ploughing the land again and again.
Cultivating fallow land.

2. What did H. V. McKay do?

Export the stripper.
Improve the stripper.
Cut, collect and sort wheat.

3. What did the 'stump jump plough’ innovation allow farmers to do?

Cut through tree stumps.
Change the wheels for a traditional plough."
Allow farmers to cultivate land that hadn’t been fully cleared.

4. What did John Custance recommend?

Improving wheat yields.
Revitalising the industry.
Fertilizing the soil.

5. Why was William Farrer’s wheat better?

It was drought resistant.
It wasn’t from England or South Africa.
It was drier for Australian conditions.

Australian Agricultural Innovations:
1850 – 1900

During this period, there was a wide spread expansion of agriculture in Australia. The selection system was begun, whereby small sections of land were parceled out by lot. Particularly in New South Wales, this led to conflicts between small holders and the emerging squatter class, whose abuse of the system often allowed them to take vast tracts of fertile land.

There were also many positive advances in farming technology as the farmers adapted agricultural methods to the harsh Australian conditions. One of the most important was “dry farming”. This was the discovery that repeated ploughing of fallow, unproductive land could preserve nitrates and moisture, allowing the land to eventually be cultivated. This, along with the extension of the railways allowed the development of what are now great inland wheat lands.

The inland areas of Australia are less fertile than most other wheat producing countries and yields per acre are lower. This slowed their development, but also led to the development of several labour saving devices. In 1843 John Ridley, a South Australian farmer, invented “the stripper”, a basic harvesting machine. By the 1860s its use was widespread. H. V. McKay, then only nineteen, modified the machine so that it was a complete harvester: cutting, collecting and sorting. McKay developed this early innovation into a large harvester manufacturing industry centred near Melbourne and exporting worldwide. Robert Bowyer Smith invented the “stump jump plough”, which let a farmer plough land which still had tree stumps on it. It did this by replacing the traditional plough shear with a set of wheels that could go over stumps, if necessary.

The developments in farm machinery were supported by scientific research. During the late 19th century, South Australian wheat yields were going down. An agricultural scientist at the colony’s agricultural college, John Custance, found that this was due to a lack of phosphates and advised the use of soluble superphosphate fertilizer. The implementation of this scheme revitalised the industry.

From early days it had been obvious that English and European sheep breeds had to be adapted to Australian conditions, but only near the end of the century was the same applied to crops. Prior to this, English and South African strains had been use, with varying degrees of success. William Farrer, from Cambridge University, was the first to develop new wheat varieties that were better able to withstand dry Australian conditions. By 1914, Australia was no longer thought of as a land suitable only for sheep, but as a wheat growing nation.

422 words

 

 

Answer

 1. Cultivating fallow land.
 2. Improve the stripper.
 3. Allow farmers to cultivate land that hadn’t been fully cleared.
 4. Fertilizing the soil.
 5. It was drought resistant.

Hi vọng rằng, với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn biết cách làm bài tập dạng Multiple Choice một cách hiệu quả và chính xác nhé!. IELTS Fighter sẽ cập nhật nhiều bài luyện tập thêm cho dạng bài tập để các bạn củng cố kiến thức hơn! Ngoài ra, bạn học thêm những bài học mới 

Chúc các bạn học tốt