Bài giảng ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn kĩ năng làm dạng bài Matching feature- Nối đặc điểm trong bài Ielts reading. Các bạn xem lại bài học cũ trong lộ trình học IELTS reading nhé!

Format dạng bài sẽ như thế này: 

Questions 34-40

Look at the following statements (Questions 34-40) and the list of countries below.

Match each statement with the correct country, A-J.

Write the correct letter, A-J, in boxes 34-40 on your answer sheet.
NB You may use any letter more than once.

A. George Stephenson

B. Richard Trevithick

C. Archimedes

D. James Watt

E. the Corinthians

F. John Fitch

And you have to match them to items in the text:

1. was responsible for building a life size steam locomotive

2. legally protected the design of the working model of the steam locomotive

3. created a small scale replica of a steam locomotive

4. was defeated by the limitations of the raw materials available to him

5. understood the potential of steam locomotives to transport people

6. used steam as a form of propulsion

7. discovered how to use steam engines in the manufacturing industry

8. used animals and not steam to power a form of railway

Mẹo làm bài

1. Hãy xác định ngữ cảnh – không nối từ (word match)

Bạn tìm hiểu ví dụ sau:

The first step was the design of a working model of a steam locomotive by John Fitch in the United States in 1794

Bạn có thể suy ra rằng câu trên có thể nối John Fitch với đáp án số 2. Bạn có thể thấy:  “the design of the working model of the steam locomotive” và “legally protected the design of the working model of the steam locomotive” có vẻ có nhiều từ giống nhau. Tuy nhiên, không có thông tin nào thể hiện ý rằng Fitch legally protected the design cả.

2. Hãy tìm đọc từ đồng nghĩa – Đừng nối từ (match words)

 

Một lời khuyên khác là bạn hãy tìm từ đồng nghĩa thay vì tìm từ đúng chính xác trong câu hỏi.

Cùng nghiên cứu ví dụ sau nhé!

Câu 8:  used animals and not steam to power a form of railway

Bạn tìm từ “animals” sẽ không có tác dụng gì cả vì trong bài văn sẽ không xuất hiện từ đó mà sẽ là:

“The Corinthians did not consider using steam to power this prototype of the railway but instead used horses and oxen”.

3. Câu hỏi không tuân theo trật tự của bài đọc

Đây là một trong những câu hỏi khó vì trật tự câu hỏi không theo trật tự bài đọc. vì vậy bạn sẽ phải đọc đi đọc lại bài văn để tìm đáp án – kĩ năng đọc tìm thông tin (scanning) rất quan trọng trong phần này.

Chiến thuật làm bài

  1. Tập trung vào tên (names), ngày tháng (dates); nơi chốn (places)
  2. Scan đoạn văn để tìm tên và gạch chân vào đoạn văn khi xuất hiện các tên đó
  3. Đọc câu hỏi
  4. Đọc bài đọc cẩn thận và tìm từ đồng nghĩa
  5. Gạch dưới những câu chứa câu trả lời;
  6. Đánh dấu vào đoạn văn, ví dụ “?4” nếu bạn không chắc đáp án;
  7. Đánh dấu “4” nếu bạn chắc câu trả lời và gạch câu hỏi đó trong tờ đề.

Trên đây là bài học về Chiến thuật làm bài Matching features - Nối đặc điểm. Các bạn học thêm bài học: