×
 Hotline: 0963 891 756   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Unit 6.2 Reading dạng bài True False Not Given mini-passage 2

Dạng bài True/ False/Not given: mini-passage 2

Review

  1. Đọc câu hỏi trước. Nên nhớ là đọc 2 câu một. Chia từng câu hỏi ra thành các từ khóa (key words)
  2. Đọc đoạn văn và tìm thông tin ( các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự giống như thông tin trong đoạn văn) Sau khi xác định được thông tin liên quan trong đoạn văn, chúng ta đối chiếu thông tin giữa câu hỏi và đoạn bài đọc.
  3. Điền True nếu tất cả các thông tin trùng khớp, False nếu có thông tin đối lập hoặc khác và Not Given khi thông tin bị thiếu hoặc không được nói đến

Dạng bài True/False/Not Given và dạng Yes/No/Not Given các làm hoàn toàn giống nhau. Thí sinh nên đọc kỹ yêu cầu trước khi điền vào phiếu trả lời. Nếu đề bài yêu cầu điền Yes/No/Not given mà trong phiếu trả lời chúng ta ghi Yes/No/Not Given sẽ không được chấp nhận và ngược lại

Mini-passage

Michael Faraday, (1971- 1867) was an English scientist who contributed to the fields of electromagnetism and electrochemistry. Although Faraday received little formal education he was one of the most influential scientists in history, and historians of science refer to him as having been the best experimentalist in the history of science.

The young Michael Faraday, who was the third of four children, having only the most basic school education, had to educate himself. At fourteen he became the apprentice to George Riebau, a local bookbinder and bookseller. During his seven-year apprenticeship he read many books, including Isaac Watt’s The Improvement of the Mind, and he enthusiastically implemented the principles and suggestions contained therein.

In 1812, at the age of twenty, and at the end of his apprenticeship, Faraday attended lectures by the eminent English chemist Humphry Davy. Faraday subsequently sent Davy a three-hundred-page book based on notes that he had taken during these lectures. Davy’s reply was immediate, kind, and favorable. When one of the Royal Institution’s assistants was sacked, Davy was asked to find a replacement, and appointed Faraday as Chemical Assistant at the Royal Institution.

According to the article, are these statements true, false or not given?

  1. Many experts regard Faraday as the foremost experimentalist of all time
  2. Faraday educated himself by reading books that were recommended to him by George Riebau
  3. Faraday came to the attention of a famous chemist after he wrote a book based on the chemist’s lectures

Answers and discussion

1. True

Câu hỏi: Many experts regard Faraday as the foremost experimentalist of all time

Câu chứa thông tin: historians of science refer to him as having been the best experimentalist in the history of science

Đối chiếu thông tin

Many experts  = historians of science

the foremost experimentalist = the best experimentalist

all time = in the history of science

tất cả các thông tin đều đúng do vậy chúng ta kết luận này là True

 2. Not given

Câu hỏi: Faraday educated himself by reading books that were recommended to him by George Riebau

Câu chứa thông tin: …had to educate himself. At fourteen he became the apprentice to George Riebau, a local bookbinder and bookseller. During his seven-year apprenticeship he read many books…

Đối chiếu thông tin

educated himself = had to educate himself.

by reading books = he read many books

Như vậy còn 1 thông tin nữa: recommended to him by George Riebau không được nhắc đến trong đoạn văn (có nhắc đến ông George Riebau nhưng không hề nói ông này có giới thiệu hay khuyến khích Faraday đọc sách gì hay không). Vậy đáp án câu này là Not given

3. True

Câu hỏi: Faraday came to the attention of a famous chemist after he wrote a book based on the chemist’s lectures

Câu chứa thông tin: Faraday subsequently sent Davy a three-hundred-page book based on notes that he had taken during these lectures. Davy’s reply was immediate, kind, and favorable. When one of the Royal Institution’s assistants was sacked, Davy was asked to find a replacement, and appointed Faraday as Chemical Assistant at the Royal Institution.

Đối chiếu thông tin

the attention of a famous chemist  = Davy’s reply was immediate, kind, and favorable

a three-hundred-page book based on notes that he had taken during these lectures = he wrote a book based on the chemist’s lectures

tất cả các thông tin đều khớp do vậy đáp án cho câu hỏi này là True

Qua bài phân tích cách làm cũng như thực hành mini-passage 1 và 2, hi vọng rằng các em đã có thể thành thạo cách làm dạng bài quen thuộc này và sẵn sàng cho các bài tập với các đoạn bài đọc đầy đủ (full-passages) tiếp theo nhé

Chúc các em học tốt!

 

 

 

 

 

 

Bài tập

  • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ