Đối với người học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh mang nặng tính học thuật như IELTS, thì Ngữ pháp đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó sẽ là nền tảng, là tiền đề để giúp các bạn đặt chân đến hành trình chinh phục 4 kỹ năng trong bài thi. Vì vậy, với các học viên của mình, mình luôn khuyên các em ấy củng cố chắc nền tảng ngữ pháp cho bản thân trước.

Các bạn có thể xem thêm:

Bên cạnh một số cuốn học ngữ pháp nổi tiếng như English Grammar in Use của Raymond Murphy, hay Grammar for IELTS của Collins, thì mình muốn giới thiệu đến các bạn một cuốn học Ngữ pháp cũng cực hay và dễ học, đó là Top 20 Great Grammar for Great Writing

 

Top 20 Great Grammar for Great Writing là tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản kèm theo bài tập. Tài liệu học tiếng Anh này sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức ngữ pháp để phát triển hơn kỹ năng viết bài tiếng Anh thành thạo. Sách tổng hợp 20 vấn đề ngữ pháp tiếng Anh mà người viết cần và phải biết để viết tiếng Anh thật tốt.

Trong mỗi bài học, các tác giả chú trọng làm nổi bật sự khác nhau giữa ngôn ngữ mà học viên dùng thường ngày với tiếng Anh chuẩn, từ đó rèn luyện cho họ khả năng phát hiện và sửa các lỗi ngữ pháp thông thường trong bài viết của mình.

>> Để TẢI sách, các bạn có thể bấm vào đây: Top 20 Great Grammar for Great Writing

 Đây là link đáp án: KEY ANSWERS

20 vấn đề ngữ pháp được đề cập trong cuốn sách bao gồm:

1. Nouns;

2. Articles: a, an, the;

3. Pronouns and Possessive Adjectives;

4. Verb Tense;

5. Problems with Verb Tenses

6. Subject - Verb Agreement;

7. Prepositions;

8. Word Forms;

9. Modals: Present, Past, Future;

10. Gerunds and Infinitives;

11. Passive Voice and Participal Adjectives;

12. Conditionals;

13. Word Order and Word Combination;

14. Adjectives Clauses and Reductions;

15. Adverb Clauses and Reductions;

16. Noun Clauses;

17. Better Sentence: Variety, Fragments;

18. Run-ons and Comma Splices;

19. Confusing Words and Structures và bài tổng hợp.

20. Parallel Structures

Bạn có thể xem trước cuốn sách tại đây:

 Các bạn có thể tham khảo thêm:

➤ Lộ trình tự học 0 lên 5.0goo.gl/SqedL0 

➤ Lộ trình từ học 5.0 lên 6.5goo.gl/8T5ck7