Nào, bước vào bài học hôm nay với dạng bài nghe đơn giản nhưng lại không như đan rổ đâu nhé. Dạng bài Short Answer nè!

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ SHORT ANSWER

Short Answer tương đối là dạng bài ít gặp trong bài thi IELTS Listening tuy nhiên không phải là không có. Nếu bạn gặp dạng này thì hãy cố gắng nhắc nhở mình là phải làm đúng, vì đây là dạng dễ dàng cho bạn lấy điểm trong bài thi IELTS Listening.

Nhìn chung dạng bài này đơn giản là Nghe – trả lời câu hỏi, nên nếu bạn biết rõ người ta đang muốn hỏi về cái gì và trả lời như thế nào, chắc chắn bạn sẽ chinh phục được dạng bài Short Answer này.

dạng bài short answer

Minh hoạ dạng bài Short Answer

II. CÁC BƯỚC LÀM BÀI

Bước 1: Khoanh tròn số từ cần điền

NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER nghĩa là number = one word

Khi bạn gặp dạng câu hỏi này, một số (number) được tính là một từ. Do đó, 25

October gồm một từ và số sẽ được tính là 2 từ. Một ví dụ khác là March 31 gồm một từ và một số. Ví dụ này đồng thời được chấp nhận với câu hỏi yêu cầu one word and/or a number. Hay March 31st, 1972 là 3 words and/or numbers vì “st” không tính.

Nếu đề bài yêu cầu chỉ one word and/or a number đáp án sẽ là 31 March. Hay “a capital city” sẽ là 3 từ, mạo từ “a” cũng sẽ được tính như 1 từ. Và những từ có dấu gạch ngang như out-of-date (hết hạn) cũng sẽ tính là 1 từ.

Bước 2: Khoanh tròn từ để hỏi

Chúng ta sẽ một số từ để hỏi basic như 5W – 1 H: Why, what, where, when, who và how. Nhưng khi nhìn những câu hỏi trong bài thi, chúng ta nên khoanh những gì cụ thể hơn như thế, ví dụ như bài bên dưới, một số từ cần chú ý là

TWO factors, social contact, diffcult

Types of Community Group

TWO places, community acitivties

ielts listening short answer

 Bước 3: Dự đoán trước câu trả lời

Bạn có thể dựa vào từ để hỏi mà dự đoán trước câu trả lời, ví dụ thử làm bài tập sau đây nhé:

Key:

1. b

2. f

3. h

4. a

5. d

6. e

7. g

8. c

Bước 4: Check lại đáp án

Check lại xem đáp án của mình có cần mạo từ “a” hay “the” “The” không, ví dụ a book, the park, The Secret Garden (tên riêng của sách), nếu có thì mạo từ cũng được tính là ONE WORD, cho nên phải kiểm tra lại độ cần thiết và yêu cầu đề bài về số lượng từ cần điền. Thông thường, tên riêng có “The” như trên thì các bạn cần để ý.

Kiểm tra xem có cần “s” hay không, hãy học bảng những danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được, danh từ không thể thêm “s” được, danh từ/ cụm danh từ bắt buộc luôn phải có “s”.

III. LUYỆN TẬP

File nghe: 

 

ORIENTATION TALK

Which THREE types of restaurant does the speaker recommend?

1………………..

2 ………………..

3 ………………..

Which TWO places in the High Street sell vegetarian takeaway food?

4 ………………..

5 ………………..

What does “The White Swan” have in winter?

6 ………………..

What can you see in ‘The George’ on Saturday?

7 ………………..

Where is the “The Cellar”?

8 ………………..

Key:

1. Italian

2. An Indian Restaurant

3. A French Restaurant

4. Food Express

5. Burgar Bar

6. Fire

7. Live band

8. In Park Road

Link tải bản PDF:

 SHORT ANSWER 

Xem thêm bài học cùng lộ trình:

Sharpen your IELTS Listening Skill - Maps/Plan Labelling

Sharpen your IELTS Listening Skill - MULTIPLE CHOICE