Hotline: 0903 411 666   |     Email: [email protected]

Unit 16: Marriage - chủ đề hôn nhân trong IELTS

Luyện thi IELTS chủ đề Marrige: Hôn nhân trong bài thi Listening. Chủ đề hôn nhân có thể xuất hiện nhỏ lẻ nhưng cũng có thể là một topic chính trong một bài gảng hoặc là một chủ đền nghiên cứu được 2 sinh viên trao đổi. Tuy đây chủ đề bạn đang được học nằm trong Listening những tại các kỹ năng khác bạn hoàn toàn vẫn có thể gặp chủ đề "hôn nhân" nhé!

Trước khi vào bài học hôm nay cùng điểm lại bài học trước: 

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đào sâu hơn về chủ đề này để có thể tự tin hơn khi làm các bài tập nghe nhé.

Với Part 1, khi điền thông tin cá nhân, các bạn sẽ nhìn thấy một mục: Marital status (Tình trạng hôn nhân), đáp án thường gặp là một trong các từ sau:

Single /ˈsɪŋɡ(ə)l/: độc thân

Married /ˈmarɪd/: đã kết hôn

Chú ý: Các bạn cần ghi đúng dạng tính từ với đuôi ed để được điểm

Divorced /dɪˈvɔːst/ : đã li hôn

 

Với các phần còn lại, các từ vựng liên quan đến chủ đề hôn nhân (Marriage) mà các bạn cần nhớ xong quanh các vấn đề sau:

  1. Engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/ (a): đã đính hôn
  2. Wedding /ˈwɛdɪŋ/ (n) đám cưới

-> wedding cake/ party/ ring

-> bride /brʌɪd/: cô dâu, từ này các bạn rất hay nhầm với từ bridge /brɪdʒ/: cái cầu,  groom /ɡruːm/: chú rể

-> best man: phù rể (là người đàn ông tốt nhất!), bridesmaid /ˈbrʌɪdzmeɪd/: phù dâu

-> silver wedding anniversary: kỉ niệm 20 năm ngày cưới

-> golden wedding anniversary: kỉ nệm 30 năm ngày cưới

chủ đề hôn nhân trong ielts - luyện thi ielts fighter

  1. Marry (v) somebody ~ get/ be married TO somebody: kết hôn với ai. Chú ý đến giới từ To các bạn nhé.

-> marriage /ˈmarɪdʒ /(n): sự kiết hôn

-> married (a): đã kết hôn

  1. Honeymoon /ˈhʌnɪmuːn/ (n): tuần trâng mật

-> newly-wed (n): người mới cưới

  1. Family (n): gia đình

Single-parent family: gia đình đơn thân (chỉ có bố hoặc mẹ)

Couple /ˈkʌp(ə)l/: cặp đôi

Nuclear /ˈnjuːklɪə/ family: gia đình cơ bản (gồm bố mẹ và con cái)

Extended /ɪkˈstɛndɪd/ family: đại gia đình, có nhiều hơn 2 thế hệ sống chung

  1. Divorce /dɪˈvɔːst/ (v)

-> get divorced: li dị

 Các bạn tham khảo bài học hay khác trên website IELTS Fighter:

Chúc các bạn học tốt nhé!

Bài tập

  • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ