Hotline: 0903 411 666   |     Email: [email protected]

Unit 21: Luyện tập "dự đoán" khi làm bài Listening

Tags:

Những hoạt động cần làm trước khi nghe thật sự rất quan trọng nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe IELTS và cải thiện điểm số của bạn trong bài thi listening

Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn về việc dự đoán câu trả lời trong phần IELTS listening khi bạn đọc câu hỏi và chưa bắt đầu vào bài nghe. 

Ở đây, chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của kỹ năng này trong bài “Note Completion” mà bạn sẽ thường gặp trong Section 1 – phần thi dễ nhất của bài thi. 

Vì kỹ năng dự đoán có thế áp dụng cho bất kỳ loại câu hỏi nào yêu cầu bạn điền thông tin vào chỗ trống, nên bạn có thể hoàn toàn áp dụng nó vào các phần khác của bài thi.

BÀI LUYỆN TẬP VỄ NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI NGHE

Trước khi đến với mỗi bài Nghe, bạn sẽ có một khoảng thời gian nhất định để đọc các câu hỏi. Bạn nên sử dụng thời gian này để nhìn qua tất cả các câu hỏi và cố gắng hiểu và dự đoán về những gì bạn sắp nghe.

Và nếu đó là bài tập Gap Filling (Điền từ vào chỗ trống) thì bạn nên thử dự đoán về loại thông tin bạn cần nghe.

Điều đó sẽ giúp cải thiện khả năng nghe của bạn.

Hãy nhìn vào những ghi chú về “Library Membership” và cố gắng dự đoán những thông tin mà bạn sẽ cần điền.

Những câu hỏi nào có thể bạn sẽ cần đến:

a) a number?

b) a name (of a person)?

c) a place?

d) a date or day/month/year?

e) another word?

Để chuẩn bị cho việc nghe, hãy viết các chữ cái (a, b, c , d hoặc e) vào các ô trống để định hướng về loại thông tin bạn nghĩ bạn sẽ phải nghe:

Library Membership

Minimum joining age: 18 years

For registration must take:

 • Two(1) ___ and
 • Two forms of ID e.g. driving licence (2)___

Cost to join per year (without current student card: (3) ___

Number of items allowed: (member of public) (4) ___

Loan Times: four weeks

Fines start at: (5) £ ___

________________

Computers can be booked up to (6) ___ hours in advance

Library holds most national papers, (7) ___ , and magazines

Need (8) ___ to use photocopier

Creative Writing Class

Tutor is John (9) ___

Held on (10) ___ evenings

Keys: 

1. e

2. e

3. a

4. a

5. a

6. a

7. e

8. e

9. b

10. d

 

NHỮNG TỪ KHÁC

Đó không chỉ là vấn đề bạn phải đoán xem thông tin cần điền là một con số, hay một cái tên,…  Bạn cần phải cố gắng đoán về “những từ khác” có thể cần đến.

Bạn có thể thấy rằng bạn có khả năng đoán được một vài thông tin đúng mà không cần nghe (đương nhiên là bạn vẫn cần phải nghe để chắc chăn rằng thông tin bạn điền là đúng!)

Ví dụ, ở câu (1) bạn cần two of something (hai cái gì đó) cùng với ID để làm thủ tục đăng ký (registration)

Bạn thường cần hai cái gì để làm thủ tục đăng ký? Bạn hoàn toàn có thể đoán.

Hoặc ở câu (2), đó là một mẫu khác của ID.  Thứ gì mà bạn có thể sử dụng làm ID mà không phải bằng lái xe (driving license)?

Một lần nữa, bạn hoàn toàn có thể đoán được một vài khả năng mà không cần nghe.

HÃY THẬN TRỌNG VỚI NHỮNG THÔNG TIN GÂY NHIỄU

Thật không may là đề thi thì không bao giờ lại đơn giản cả vì mục đích của bài thi là để phân biệt giữa những người có kỹ năng nghe yếu hơn với những người có kỹ năng nghe tốt hơn.

Nhưng chúng ta đã cùng tìm hiểu ở bài trước bạn cần luôn luôn cảnh giác với những thông tin gây nhiễu trong bài Listening IELTS. Để biết cách tránh bẫy từ gây nhiễu các bạn có thể học lại bài cũ: Unit 19: Những từ "gây nhiễu" trong Listening

Đối với hầu hết các câu hỏi, bạn có thể sẽ mẹ được hai khả năng hay thậm chí là nhiều hơn cho mỗi câu trả lời.

Ví dụ, ở câu hỏi số (3) bạn đang cần tìm kiếm thông tin về cost (giá cả) without (mà không có) a current student card (thẻ sinh viên). Điều đó có nghĩa là rất có khả năng bạn sẽ nghe được cost with one (giá khí có thẻ sinh viên) nữa. Vì vậy bạn cần nghe thật kỹ để có thể chọn được câu trả lời đúng.

Một lần nữa, ở câu hỏi (4) bạn được hỏi về number of items allowed for a member of the public (những thứ mà thành viên ở ngoài trường được phép sử dụng). Vì vậy có thể con số này sẽ khác đối với student (sinh viên trong trường). Bạn cũng cần phải nghe thật kỹ để chọn được con số đúng.

Điều này có thể đúng với nhiều câu hỏi – bạn có thể nghe thấy nhiều hơn một những thông tin tiềm năng nhưng chỉ có một thông tin trong số đó là câu trả lời đúng.

Nếu bạn biết thông tin bạn cần điền tiếp theo là một con số và bạn chỉ nghe thấy duy nhất một con số thì nó dễ quá rồi.

Bây giờ, hãy nghe và cố gắng trả lời các câu hỏi. Hãy nhớ rằng:

 • Đọc kỹ hướng dẫn về số từ/chữ số được quy định cho mỗi câu hỏi
 • Viết những từ giống với những gì bạn nghe thấy (đừng thay đổi chúng)
 • Chắc chẵn rằng chính tả của bạn đúng.

Questions 1-10

Complete the Notes Below

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

(Note: you would normally have some time to look at the questions but this is not included here because you have already had time to do this).

Audio:   

 

Library Membership

Minimum joining age: 18 years

For registration must take:

 • Two(1) ___ and
 • Two forms of ID e.g. driving licence (2)___

Cost to join per year (without current student card: (3) ___

Number of items allowed: (member of public) (4) ___

Loan Times: four weeks

Fines start at: (5) £ ___

________________

Computers can be booked up to (6) ___ hours in advance

Library holds most national papers, (7) ___  and magazines

Need (8) ___ to use photocopier

Creative Writing Class

Tutor is John (9) ___

Held on (10) ___ evenings

 Keys:

1. (passport) photos / (passport) photographs

2. (a) bank statement

3. 125 (per year)

4. 8

5. 50

6. 48

7. local papers / local newspapers

8. (a) card / cards

9. Grantingham

10. Friday

    

MỘT SỐ BÀI LUYỆN TẬP VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI NGHE

Dưới đây là một số bài tập giúp bạn luyện tập kỹ năng chúng ta đề cập trong bài học hôm nay.

Hãy làm theo những gì bạn vừa được hướng dẫn ở trên và làm thử bài tập hoàn thành ghi chú này. Hãy nhớ rằng:

 • Đọc các chỉ dẫn ở đề bài
 • Sử dụng thời gian cho phép ở đầu mỗi bài nghe để đọc các câu hỏi và dự đoán những gì bạn sẽ được nghe sắp tới.
 • Thận trọng với những thông tin gây nhiễu.
 • Sử dụng chính xác những từ bạn nghe thấy
 • Viết đúng chính tả.

Questions 1-10

Complete the Notes Below

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Audio: 

 

Minton's Car Mart

Make: Lida

Engine size: (1) ___

Model: Max

Type of gears(2) ____

Preferred colour(3) ___ blue

FINANCE

Customer wishes to arrange (4) ___

________________

PERSONAL DETAILS

Name: (5) Wendy ______

Title: (6) ____

Address: 20 Green Banks, (7) ____ , Hampshire

Post Code: GU8 9EW

Contact Number(8) (for ____ only) 0798 257643

CURRENT CAR

Make: Conti

Model: Name (9) ____ , Year: 1994

Mileage: Maximum 70,000

Colour: metalic grey

Condition (10) _____

 Keys:

1. 4 litres / 1.4 liters

2. automatic

3. Light / sky

4. Credit

5. Harries

6. Dr / Doctor

7. Alton

8. Messages

9. Lion

10. Reasonable

TapeScript:

LIBRARIAN: Good morning, North College Library. How can I help you?

MAN: I was wondering if it was possible to join the library.

LIBRARIAN: Are you a student at North College?

MAN: No, I'm not, but someone told me it was possible to join, even if I wasn't.

LIBRARIAN: That's right, it is. Are you over 18? That's our minimum joining age.

MAN: Yes, I am.

LIBRARIAN: That's no problem then.

MAN: Could you tell me what I have to do to join?

LIBRARIAN: Well, you'll need to come into the library and fill out some forms. You'll also need to bring two passport photos with you. We also need two documents for ID, so a driving licence would be fine.

MAN: I've got that and what else? A credit card?

LIBRARIAN: No, it needs to have your address on it.

MAN: Shall I bring a bank statement,, would that do?

LIBRARIAN: That'll be fine.

MAN: Good. Does it cost anything to join?

LIBRARIAN: Well, it's free for students here but otherwise it's £125 per year or £25 if you've got a current student card from another college.

MAN: I was at Westerly College until last year but now I've got a job at Jefferson's steel factory. Er, it's more expensive than I thought. My local library is free.

LIBRARIAN: But you'll find they don't have the range of reference books or facilities which we buy for our students. That's why you have to pay to be an external member.

MAN: I see. How many books can I borrow?

LIBRARIAN: We allow twelve items borrowed at any one time if you're a student, and that includes CDs, DVDs and videos. However, it's only eight items for members of the public.

MAN: Fine. And how long can I have them for?

LIBRARIAN: Well, you can have both fiction and reference books for four weeks which isn't bad really.

MAN: And what happens if I return them late?

LIBRARIAN: Like all libraries there's a fine system in place. The minimum fine is £1.50 but it can be much higher for some items - up to £5 per week.
We'll give you a booklet with all the details when you join. You can always renew items if they're not required by anyone else by telephoning or logging on to our website.

MAN: What about the computers? Can I use them free of charge?

LIBRARIAN: For college students it's free, but for external members like yourself, the first hour is free and then we make a nominal charge of £ 1 per hour thereafter.

MAN: Do I have to book in advance for them?

LIBRARIAN: Oh, yes, it's advisable. Most people tend to book twenty-four hours in advance although sometimes you can get one with only six hours' notice.
However, the earliest you can book a computer is forty-eight hours before you need it, and you can only book one hour at a time.
If no-one else has booked the computer out, then you may be able to have another hour if you want. We have a wide range of databases, so the computers are in great demand.

MAN: I'm thinking of doing some writing and I might need to access national newspapers. Do you have them on these databases?

LIBRARIAN: We do indeed. We've got all the big nationals, The Guardian and The Observer, The Independent and The Times and Sunday Times.
We've also got all the local papers and a wide selection of magazines.

MAN: Excellent. I assume you have photocopying facilities?

LIBRARIAN: Of course. 5p a sheet for both A4 and A3 black-and-white copies and 40p a sheet for colour.
You can get a card from the counter here - it doesn't take coins.

MAN: OK. Oh by the way, another thing I was wondering about was if you ran any writing classes through the library?

LIBRARIAN: We do, but you'll have to speak to John Grantingham about that. He's our resident author. He runs the creative writing classes.

MAN: John ... Grant .... Could you spell that for me please?

LIBRARIAN: Certainly.G-R-A-N-T-I-N-G-H-A-M.

MAN: Are the classes here at the library?

LIBRARIAN: Yes - he's here on Thursday evenings, oh no sorry, Friday - he's just changed it. You can contact him by emailing the library.

MAN: Okay. Right, well that's about all I need to know. Thank you. I'll be along later this week to join. Thanks. Bye.

Trên đây bài học Unit 21: Luyên tập "dự đoán" khi làm bài Listening rất hay, IELTS Fighter sẽ cập nhật thêm cho các bạn nhiều bài tập hơn nữa để bạn rèn luyện kỹ năng dự đoán đề trong IELTS listening.

Kỹ năng nàyquan trọng giúp bạn có định hướng keyword bạn cần nghe trong bài nghe đó là đáp án chính xác cho câu hỏi vì vậy các bạn hãy cố gắng tập luyện cho thành thạo nhé!

Trong quá trình học có bất cứ khó khăn hay thắc mắc bạn hãy comment tại bài viết để được đội ngũ IELTS Fighter chia sẻ cụ hơn! 

 Nguồn bài tập: ielts-exam.net

Bài tập

 • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ