Khi đi du học nước ngoài, các bạn sinh viên thường có rất nhiều lựa chọn về nơi ở như ở kí túc xá (hall of residence / dormitory), tự thuê nhà (rent a house) và cũng có thể chọn chương trình Homestay. Đây là một chương trình khá thú vị khi mà bạn được sống cùng nhà với người bản xứ, ăn đồ ăn của người bản xứ. Trong bài thi IELTS, bạn có thể gặp nội dung này trong một cuộc nói chuyện giữa một First-year student – Sinh viên năm nhất và Resident Counsellor  - Cố vấn về chỗ ở.

Với chương trình Homestay, thông thường bạn sẽ có phòng riêng (have your own room), nhưng sẽ tham gia ăn uống (join the meals) cũng như các hoạt động thường ngày khác của gia đình (take part in their daily routine).

Một số từ vựng cần chú ý về nội dung này bao gồm:

  1. Local /ˈləʊk(ə)l/ (a): địa phương -> local people, local newspaper
  2. Host /həʊst/ (n): chủ nhà -> host family/ host country
  3. 3. Exchange student /ɪksˈtʃeɪndʒ stjuːd(ə)nt/ (n): học sinh trao đổi , là đối tượng phổ biến của chương trình Homestay

-> Culture exchange /ˈkʌltʃə ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi văn hóa

  1. Những lợi ích của chương trình Homestay

- Price: Thông thường chi phí cho chương trình Homestay khá hợp lý (affordable /əˈfɔːdəbəl/ / reasonable /ˈriːz(ə)nəb(ə)l/) khi mà các gia đình chủ nhà tham gia không vì mục đích lợi nhuận (not for financial gain). Giá cũng có thể đã bao gồm các chi phí cho ăn uống (meals), giặt là (laundry /ˈlɔːndri/) hay các dịch vụ vệ sinh khác (cleaning services).

- Culture: Ngoài việc tham gia vào cuộc sống thường ngày của người bản xứ, sinh viên có cơ hội khám phá về ẩm thực địa phương (cuisine /kwɪˈziːn/), cũng như các sự kiện (events /ɪˈvɛnt/) và địa điểm du lịch (attractions/əˈtrakʃ(ə)n/)

Chú ý: Các bạn phân biệt từ event /ɪˈvɛnt/) (n)– sự kiện và từ even /ˈiːv(ə)n/ (adv) – thậm chí nhé!

- Language: Mặc dù người bản xứ có thể nói giọng địa phương (accent /ˈaks(ə)nt/), Homestay là một cơ hội tốt cho sinh viên rèn luyện ngôn ngữ, do phải sử dụng tiếng Anh thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi.

- Friends: Các gia đình bản xứ tham gia chương trình Homestay thường có con ở độ tuổi cùng với khách, chính vì thế đây là một dịp tốt để kết bạn (make friends)

  1. Những lời khuyên khi tham gia chương trình Homestay:

- Be friendly/ helpful: thân thiện/ giúp đỡ mọi người

- Establish a good relationship: xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người

- Be honest -> honesty (n): Trung thực

- Be patient in case of misunderstandings and confusion: Khi có hiểu nhầm thì cần bình tĩnh

- Be willing to communicate/ interact with host families: sẵn sàng giao tiếp và tương tác/ nói chuyện với gia đình chủ nhà

- Discuss things frankly and openly: thảo luận vấn đề thẳng thắn và cởi mở

- Contact the Homestay Coordinator if need be: Liên lạc với Điều phối chương trình khi cần thiết

Không chỉ dành cho các bạn du học sinh, Homestay còn được khách du lịch rất ưa thích khi đến một thành phố hay một đất nước mới. Vừa học IELTS, vừa tiếp thu kinh nghiệm tham gia Homestay các bạn nhé!