Tiêu chí này còn được gọi là phần thi về “từ vựng – vocabulary”. Một phần cấu trúc khá quan trọng trong IELTS Speaking!

 

Nhiều người thường hiểu nhầm rằng mức điểm phần này phụ thuộc vào số lượng từ được sử dụng trong bài nói.

Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Mức điểm cao phụ thuộc vào chất lượng từ vựng và cách bạn sử dụng từ hợp lí như thế nào.

Các tiêu chí đạt điểm cao bao gồm:

 • Khả năng dùng những từ ít thông dụng (less common words)
 • Lượng thành ngữ (idiomatic language)
 • Paraphasing (giải thích từ vựng khó)
 • Khả năng bàn luận về những chủ đề không thông dụng (unfamiliar topics)
 • Khả năng truyền tải bài nói linh hoạt

Lexical resource 6

Bạn sẽ chỉ được điểm sau nếu bạn:

 • Có thể dùng từ vựng khá tốt cho topics tuy nhiên chưa kĩ;
 • Có thể giải thích “vocabulary gaps- vấp khi chọn từ” bằng cách sử dụng từ khác giống nghĩa;
 • Không dùng từ sai làm mất nghĩa của bài nói;

Lexical resource 7

Điểm 7 sẽ đạt được dễ dàng khi bạn:

 • Lượng từ vựng nhiều, phong phú hơn và nói chi tiết hơn về chủ đề;
 • Sử dụng nhiều từ không thông dụng;
 • Có sử dụng 1 vài cụm thành ngữ;
 • Có sử dụng collocations- cụm từ cố định của bản ngữ
 • Giải thích mạch lạc linh hoạt những lỗi vấp khi chọn từ “vocabulary gaps”

Chúng ta có thể thấy rằng; để giành điểm 7 bạn cần sử dụng những “idiomatic vocabulary” bao gồm: slang (từ lóng); idiomatic saying và phrasal verb (cụm động từ); và đương nhiên bạn cần sử dụng thêm những cụm từ không thường gặp (uncommon vocabulary) hay collocations.

 Lexical resource 8

 • Lượng từ vựng sử dụng rất tốt và linh hoạt;
 • Từ vựng sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và nói đúng bản chất của vấn đề;
 • Sử dụng rất nhiều từ không thông dụng và thành ngữ;
 • Sử dụng nhiều collocations và rất chính chính xác;

Sự khác biệt giữa điểm 7 và 8 đó là ở lượng từ vựng và thành ngữ không thông dụng. Các bạn cần tăng cường nâng cao vốn từ vựng hàng ngày.

Problems with Lexical Resource

Vấn đề thường gặp nhất của thí sinh là sử dụng quá nhiều từ quen thuộc. “Hanoi is a big city”. Từ “big” ở đây là một từ rất bình thường và quá quen thuộc. Thay vì dùng từ này, bạn nên dùng những từ “sprawling, cosmopolitan, politically important, fast developing, colossal”.

 

Hi vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong IELTS Speaking nói chung và IELTS nói riêng. Nâng cao từ vựng hàng ngày các bạn nhé!!!