Để đạt kết quả cao ở phần IELTS Speaking, thí sinh cần hoàn thành 2 tiêu chí là “range” và “accuracy” của grammar. Nhiều thí sinh hiểu nhầm là chỉ cần không mắc lỗi ngữ pháp thì sẽ đạt điểm cao. Tuy nhiên thực tế lại không phải như vậy.

Có rất nhiều yếu tố để thành công như sau:

 • Cấu tạo câu (sentence formation);
 • Sử dụng các loại mệnh đề;
 • Sử dụng cấu trúc phức hợp;
 • Sử dụng nhiều thì linh hoạt;
 • Ít mắc lỗi;
 • Mức độ mắc lỗi (level of error) – có mắc các lỗi cơ bản không;

IELTS Speaking Grammar Range and Accuracy 6

Bạn sẽ được điểm 6 nếu:

 • Có sử dụng hỗn hợp câu đơn và phức;
 • Cấu trúc cơ bản dùng đúng;
 • Cấu trúc phức tạp còn mắc lỗi;
 • Lỗi ngữ pháp không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghĩa toàn câu;
 • Thì (tenses)nói chung: dùng đúng nhưng thỉnh thoảng còn không chính xác;

IELTS Speaking Grammar Range and Accuracy 7

Điểm 7 sẽ dễ dàng đạt được nếu bạn:

 • Sử dụng nhiều cấu trúc câu và thì (tense)
 • Nhiều dạng câu và không mắc lỗi ngữ pháp;
 • Mắc 1 vài lỗi ngữ pháp nhỏ, không nghiêm trọng;

Để đạt điểm 7 có lẽ không khó các bạn nhỉ? Điều quan trọng ở đây là khi nói, các bạn phải dùng nhiều loại cấu trúc câu và đặc biệt lưu ý là không có lỗi. các cấu trúc câu cơ bản phải chính xác. Sử dụng nhiều câu phức và những mệnh đề chính, phụ. Sử dụng động từ khuyết thiếu (modals) như “would, should;may...” chính xác. Đặc biệt để ý đến sự đa dạng trong sử dụng thì (tenses).

IELTS Speaking Grammar Range and Accuracy 8

Chúc mừng bạn đạt mức điểm tuyệt vời vì bạn đã:

 • Sử dụng rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tốt và chính xác;
 • Sử dụng câu phức chính xác, linh hoạt;
 • Hầu hết các câu diễn đạt không có lỗi ngữ pháp;
 • Thỉnh thoảng có lỗi diễn đạt tuy nhiên không ảnh hưởng đến nghĩa của toàn bài;

Lỗi thường gặp trong ngữ pháp (Problem with Grammatical Range and Accuracy)

Lỗi đầu tiên với thí sinh trong phần này là: các bạn nghĩ rằng trong giao tiếp Tiếng Anh (spoken English) chỉ cần những cấu trúc cơ bản để dễ “communicating – giao tiếp”. Tuy nhiên, thực tế bài nói trong Ielts speaking lại không như vậy.  Bài nói yêu cầu nhiều cấu trúc phức tạp; sử dụng các thì linh hoạt và đa dạng hơn.

Một vấn đề mà thí sinh vấp phải nữa là sử dụng nhiều câu đơn có cấu trúc lặp lại. Nhiều bạn có thói quen dùng: “I come from Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam...” Thay vì dùng những câu quá đơn giản như trên, các bạn nên dùng: “I come from Hanoi which is the capital of Vietnam...” Cấu trúc sẽ hay và ăn điểm dễ dàng hơn!

 

Hi vọng sau chia sẻ trên, các bạn đã phần nào nắm được định hướng rõ ràng cho bài nói của mình để thể hiện thật tốt trong bài thi nói riêng và cuộc sống nói chung!