Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

{IELTS Writing & Speaking Online} Unit 7 Writing Task 2: Dạng bài Problem - Solution

Tags:     

Khóa học IELTS Writing and Speaking đã bước đến những bài học cuối cùng. Hôm nay, Ms.Quỳnh sẽ cùng các em học tập về một dạng bài khó nhằn trong Writing Task 2 đó chính là Problem - Solution.

Đây cũng là một trong những dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi IELTS Writing Task 2. Đối với dạng bài này, các bạn cần phải thảo luận về vấn đề thuộc một chủ đề cụ thể sau đó đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó.

Các bạn xem lại bài học: Unit 6: Dạng bài Discussion Essay.

 Xem thêm bài học khác:

 

I. VIDEO BÀI GIẢNG

II. KIẾN THỨC HỌC TẬP

1. Xác định và phân tích câu hỏi

Dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi của dạng bài Problem & Solution

Ex1: Overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.

Ex2:  Nowadays many people have access to computers on a wide basis and a large number of children play computer games. What are the negative impacts of playing computer games and what can be done to minimize the bad effects?

Ex3: The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?
  

Để phân tích đề bài, ta phải nắm được các yếu tố sau: 

 • Keywords: thể hiện chủ đề lớn của bài viết
 • Micro Keywords: khoanh vùng chủ đề của bài viết
 • Instruction words: thể hiện yêu cầu của đề bài

Example:

Đề bài: Global warming is one of the one of the biggest threats human face in the 21st Century and sea levels are continuing at the alarming rates. What problems are associated with this and what are some possible solutions.

Keyword: global warming

 • Micro Keywords: human, sea level rise
 • Instruction words: problems, solutions

2. Khai triển ý

Khi đã nắm được yêu cầu của đề bài, chúng ta cần lập dàn ý để viết bài. Để có ý thật tốt đưa vào bài viết, các bạn cần phải trả lời những câu hỏi sau:

 • What the problems are? - Vấn đề là gì?
 • How you will explain them? - Giải thích cụ thể về vấn đề?
 • What the effects are? - Tác động của vấn đề là gì?

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang ngồi nói chuyện với bạn bè về chủ để này và chắc hẳn các bạn sẽ lập tức có 2,3 vấn đề của chủ đề này. Như vậy khi vào trong phòng thi, các bạn sẽ không bị áp lực và có thể triển khai ý một cách nhanh nhất.

Example:

The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

 • Problem 1: Children can access potentially dangerous site
 • Explanation 1: Pornography sites
 • Effect 1: Affects thought & development - negative for children & society
 • Problem 2: Growth of online fraud and hacking
 • Explanation 2: Evident from the constant new stories
 • Effect 2: Criminals get sensitive information

3. Cấu trúc làm bài 

Cũng như các dạng bài khác trong Writing Task 2, dạng bài Problem & Solutions bao gồm 4 đoạn như sau:

Paragraph 1: Introduction

Paragraph 2: Problems

Paragraph 3: Solutions

Paragraph 4: Conclusion

Paragraph 1: Introduction – Mở bài

 • Sentence 1: Paraphrase the question
 • Sentence 2: Outline sentence

Các bạn nên nhớ trong dạng bài Problems & Solutions chúng ta không cần phải đưa Thesis Statement bởi vì câu hỏi của dạng bài này không yêu cầu chúng ta phải đưa ý kiến của bản thân mình. Tuy nhiên nếu như gặp đề bài yêu cầu đưa ý kiến thì các bạn cũng nên cho Thesis Statement nhé.

Example:

Question: Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century and sea levels are continuing to rise at alarming rates.

Paraphrased: Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically.

Outline: This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution. 

Paragraph 2: Problems- Vấn đề

 • Sentence 3: State problem
 • Sentence 4: Explain what problem is
 • Sentence 5: What is the result of this problem
 • Sentence 6: Example

Example:

State problem: The foremost problem caused by climbing sea levels is the flooding of peoples’ residences.

Explain: Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property.

Result: Shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions.

Example: The devastation brought about by widespread flooding was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.

Paragraph 3: Solutions – Giải pháp

 • Sentence 7: State solution
 • Sentence 8: Explain how the solution will solve the problem
 • Sentence 9: Example

Example:

State solution: A possible solution to this problem would be to build flood barriers.

Explain solution: Flood defences, such as dikes, dams, and floodgates, could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water reaching populated areas.

Example: The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defence systems.

Paragraph 4: Conclusion- Kết luận

 • Sentence 10: Summary of main points in paragraphs 2 and 3
 • Sentence 11: Prediction or recommendation

Trong đoạn thân bài, chúng ta không cần đưa thêm ý nào mới nữa mà chỉ cần tóm lược lại những gì đã trình bày trong phần thân bài.

Ngoài ra các bạn cũng có thể đưa thêm dự đoán (prediction) hoặc lời khuyên để kết thúc bài viết của mình.

Example:

ConclusionTo conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilise the flood prevention techniques already used by countries like Holland.

PredictionIt is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

Sample:

Đề bài: The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?


Bài luận: The foremost problem caused by sea levels creeping up is the flooding of peoples’ residences. Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property. Shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions. The devastation brought about by this was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically. This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution.

A possible solution to this problem would be to build flood barriers. Flood defences, such as dikes, dams and floodgates,  could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water reaching populated areas. The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defence systems.

To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilise the flood prevention techniques already used by countries like Holland. It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

(298 words) (Nguồn: ieltsadvantage.com)

-> Các bạn tải bản PDF tại đây: TẠI ĐÂY 


Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài học về dạng bài Problem - Solution. Hôm say, chúng ta sẽ học về dạng bài mới là Unit 8: Advantages & Disadvantages nhé!

WRITING:

Unit 1: TỔNG QUAN VỀ WRITING TASK 1 

Unit 2: DẠNG BÀI MIÊU TẢ BIỂU ĐỒ 

Unit 3: DẠNG BÀI MIÊU TẢ QUÁ TRÌNH, BẢN ĐỒ 

Unit 4: TỔNG QUAN VỀ WRITING TASK 2 

Unit 5: DẠNG BÀI ĐỒNG Ý HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý 

Unit 6: DẠNG BÀI DISCUSSION ESSAY 

Unit 7: DẠNG BÀI PROBLEM - SOLUTION

Unit 8: DẠNG BÀI ADVANTAGE - DISADVANTAGE

         

SPEAKING

Unit 1: TỔNG QUAN VỀ IELTS SPEAKING 

Unit 2: SPEAKING PART 1 - PHỎNG VẤN NGẮN 

Unit 3: PHẦN II: THUYẾT TRÌNH NGẮN 

Unit 4: THẢO LUẬN

 


Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ