Spend được sử dụng với ý nghĩa “dùng, sử dụng, tiêu” cái gì đó, thường được dùng phổ biến nhất với time (thời gian) hoặc money (tiền bạc). Tùy thuộc vào việc kết hợp cấu trúc spend với danh động từ hay danh từ, câu sẽ mang ý nghĩa khác nhau.

4 cấu trúc Spend cần nhớ

1. Diễn tả việc ai đó dành, tiêu cái gì vào một thứ gì đó

S + spend + Noun/ Noun phrase + on + Noun

Ví dụ:

- James spends 2 hours on video games every day. (James dành 2 tiếng chơi điện tử mỗi ngày.)

- My parents have already spent nearly $3,000 on this trip. (Bố mẹ tôi đã chi gần 3.000 đô la cho chuyến đi này.)

- I think Alex will spend a lot of money on furniture when he has his own house. (Tôi nghĩ Alex sẽ chi mạnh tay cho nội thất khi có nhà riêng.)

2. Diễn tả việc ai đó dành, tiêu cái gì để làm việc gì đó

S + spend + Noun/ Noun phrase + (on) V-ing

Ví dụ:

- Julie spent the whole afternoon chatting with her boyfriend. (Julie đã dành cả buổi chiều để trò chuyện với bạn trai.)

- My sister has spent more than $200 on shopping for cosmetics this week. (Em gái tôi đã tiêu hơn 200 đô la để mua sắm mỹ phẩm trong tuần này.)

- The company is going to spend the next 2 weeks redecorating the ground floor. (Công ty sẽ dành 2 tuần tới để trang trí lại tầng trệt.)

3. Diễn tả việc ai đó dành, tiêu cái gì cùng ai hoặc ở đâu

S + spend + Noun/ Noun phrase + with/at/in + Noun

Ví dụ:

- Andy always spends his days off with his kids. (Andy luôn dành ngày nghỉ với các con của anh ấy.)

- Last year, I spent my summer vacation in Danang. (Năm ngoái, tôi đã dành kỳ nghỉ hè ở Đà Nẵng.)

- We are going to spend this weekend at our grandparents’ house. (Cuối tuần này chúng tôi sẽ ở nhà ông bà ngoại.)

4. Diễn tả việc ai đó dành, tiêu cái gì cho một hoạt động, mục đích cụ thể

S + spend + Noun/ Noun phrase + in + V-ing

Ví dụ:

- I normally spend most of my time at work in writing reports. (Tôi thường dành phần lớn thời gian làm việc để viết báo cáo.)

- Half of my salary this month is spent in repairing my car. (Một nửa tiền lương tháng này của tôi được dùng để sửa xe.)

 LƯU Ý

- Động từ spendcần được chia ở đúng dạng và thì theo chủ ngữ phía trước.

- Chỉ có thể sử dụng danh từ hoặc danh động từ trong cấu trúc spend, không tồn tại cấu trúc spendsth to V

Các bạn cùng lưu ý sử dụng đúng chuẩn nhé!

Cùng xem thêm:

Cấu trúc Suggest - Cách dùng, ví dụ chi tiết

Cấu trúc the last time - Cách dùng chi tiết