Labelling a diagram là dạng bài đưa ra một quy trình, một bản vẽ kĩ thuật hoặc một thiết kế của một loại máy móc nào đó. Trong một diagram sẽ có các từ khóa để gợi ý cho các bạn và cũng có các ô trống câu hỏi.

Cùng xem video nha:

1. Format đề IELTS Reading - Labelling a diagram

IELTS Reading Labbelling a diagram

NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the text

Chúng ta hãy cùng giải đề trên luôn nhé! Để minh họa cho dạng bài này mình sẽ giải câu 1 và 2.

2. Các bước làm bài  IELTS Reading Labelling a diagram

STEP 1: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY (ĐỌC THẬT KỸ YÊU CẦU ĐỀ BÀI)

Hãy chú ý: NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the text

Như các dạng câu hỏi trước chúng ta đã học, hãy lưu ý kỹ

1. NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER nghĩa là number = one word

Cùng điểm lại, một số cũng được tính là 1 từ. Trong đó ví dụ như 23 June hay June 23 vẫn là 1 số + 1 từ hay ngược lại một từ + một số. June 23 cũng là đáp án cho trường hợp yêu cầu one word and/or a number.

Với trường hợp,  March 31st, 1972 là 3 words and/or numbers vì “st” không tính.

Trường hợp đề bài yêu cầu chỉ one word and/or a number đáp án sẽ là 31 March.

Với mạo từ cũng được tính là 1 từ ví dụ như a book – 2 từ.

Những từ có dấu gạch ngang như out-of-date (hết hạn) cũng sẽ tính là 1 từ.

 2. …FROM THE TEXT 

Với cụm từ nay, có nghĩa là:

- Đáp án chỉ được sử dụng những từ lấy ra từ bài đọc thôi

- Bạn không được phép thay đổi từ vựng, form, paraphrase hay synonyms đều không được chấp nhận.

Nhưng nếu không có cụm từ này thì có nghĩa là bạn có thể dùng những từ đồng nghĩa hoặc cụm từ tương đương khác miễn sao nghĩa vẫn đúng, lưu ý chỉ trong giới hạn số từ được dùng thôi nhé.

STEP 2: UNDERLINE KEYWORDS FROM QUESTIONS (+PREDICT) (GẠCH CHÂN TỪ KHÓA TRONG CÂU HỎI VÀ ĐƯA RA DỰ ĐOÁN)

Keywords (Từ khóa) trong Reading sẽ có 2 dạng từ khóa: Changeable keywords và Unchangeable Keywords.

- Changeable keywords là từ khóa có thể biến đổi được trong bài đọc. Là những Từ có khả năng bị paraphrase hoặc (Cụm) Danh từ, động từ, tính từ…

- Unchangeable keywords là từ khóa không bị biến đổi, ví dụ như: tên riêng, tên khoa học, con số, dữ liệu, ngày tháng…

1. Whole tower can be raised for (1).................. and extraction of seaweed from the blades

2. Sea life not in danger due to the fact that blades are comparatively (2).......................

Từ khóa trong câu 1: tower, raised, seaweed from the blades à Dự đoán từ cần tiền là noun. Vì sau đó là “and extraction”, extraction là noun nên từ đằng trước cũng phải là dạng tương đương.

Từ khóa trong câu 2: Sea life, not in danger, blades à Dự đoán từ cần tiền là adj. Vì trước đó là trạng từ comparatively và cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “the blades”

STEP 3: LOOK FOR KEYWORDS IN PARAGRAPHS (TÌM TỪ KHÓA TRONG BÀI ĐỌC)

Bài đọc:

1. A marine turbine blade needs to be only one-third of the size of a wind generator to produce three times as much power. The blades will be about 20 metres in diameter so around 30 metres of water is required. Unlike wind power, there are unlikely to be environmental objections. Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow-turning blades. Each turbine will be mounted on a tower which will connect to the national power supply grid via underwater cables. The towers will stick out of the water and be lit to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades.

Từ khóa: Fish and other creatures, unlikely to be at risk, lifted out of the water

Từ khóa bị paraphrase:

- Fish and other creatures = sea life

unlikely to be at risk = not in danger

lifted out of the water = raised

STEP 4: LOCATE THE ANSWER (CHỐT CÂU TRẢ LỜI)

1. Whole tower can be raised for (1).................. and extraction of seaweed from the blades

Toàn bộ tháp có thể được nâng lên (1) .................. và chiết rong biển từ các cánh quạt.

Bài đọc:

The towers will stick out of the water and be lit to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades. (Các tòa tháp sẽ nhô lên mặt nước và được thắp sáng để cảnh báo cho tàu thuyền, và cũng được thiết kế để nhấc lên khỏi mặt nước để bảo trì và làm sạch rong biển từ cánh quạt.)

Câu trả lời cần tìm là 1 danh từ, mà lifted out of the water for = raised for

-> Đáp án là maintainance

2. Sea life not in danger due to the fact that blades are comparatively (2).......................

Sinh vật biển sẽ không gặp nguy hiểm do thực tế là cánh quạt tương đối là (2) .......................

Bài đọc:

Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow-turning blades. (Cá và các sinh vật khác được cho là không bị nguy hiểm vì các cánh quạt quay tương đối chậm.)

Câu trả lời cần tìm là một tính từ, mà Fish and other creatures = sea life

unlikely to be at risk = not in danger

->  Đáp án là slow-turning

STEP 5: CHECK GRAMMAR AND SPELLING (CHECK NGỮ PHÁP VÀ CHÍNH TẢ)

1. Whole tower can be raised for maintainance and extraction of seaweed from the blades

2. Sea life not in danger due to the fact that blades are comparatively slow-turning.

Hãy nhớ khi trích từ vựng từ bài đọc ra chúng ta phải luôn check lỗi chính tả, số ít/số nhiều, danh từ hay tính từ, và ngữ pháp xem có đúng hay không. Và lưu ý cuối cùng là check số lượng từ điền vào đã phù hợp với giới hạn từ trong đề bài hay chưa.

TIPS:

1. Câu trả lời không luôn luôn xếp theo thứ tự như các đoạn văn.

2. Làm những câu hỏi đơn giản nhất trước. Bạn có nhiều khả năng để có được những câu trả lời chính xác. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho một câu hỏi khó, chuyển qua câu khác và quay lại sau.

3. Cố gắng để dự đoán câu trả lời trước khi bạn đọc các văn bản. Điều này sẽ giúp bạn trong việc tìm câu trả lời chính xác.

Cùng luyện tập nhé!

Nhớ tham gia Group IELTS Fighter - Hỗ trợ học tập để cùng học và nâng cao kiến thức hơn nữa nhé!

Youtube IELTS Fighter