Chủ đề “Technology– Công nghệ" thường xuyên xuất hiện trong IELTS speaking và cả các phần thi khác. Giả sử bạn được yêu cầu nói về một sản phẩm công nghệ bạn yêu thích, hay ảnh hưởng tới bạn... bạn cần có vốn từ về chủ đề này cũng như thể hiện khả năng vốn từ sâu rộng của mình bằng cách phô diễn câu trả lời chứ từ vựng khó và thực sự hay.

Nguồn ví dụ từ ieltsspeaking.co.uk nha.

Vậy từ vựng cho chủ đề Technology dưới đây các bạn không thể bỏ qua nhé!

No.

VOCABULARY

DEFINITION

1

to access websites/email

Truy cập vào các trang web, thư điện tử

2

to back up files

Lưu trữ bản sao của các tài liệu phòng trường hợp máy tính gặp sự cố

3

to boot up

Khởi động máy tính

4

to bookmark a webpage

Đánh dấu lại một trang web để xem lại/ tham khảo về sau

5

to browse websites

Lướt web

6

a computer buff

Người sử dụng thành thạo máy tính

7

to crash

(máy tính) đột ngột ngừng hoạt động

8

to cut and paste

Cắt và dán tài liệu/ hình ảnh từ vị trí này sang vị trí khác

9

a desktop PC

Một loại máy tính đặt cố định tại bàn làm việc, không thể mang theo người

10

digital editing

Chỉnh sửa các vật liệu số như audio hoặc video

11

download (podcasts)

Lưu tài liệu từ internet về máy tính/ thiết bị điện tử của bạn

12

to enter a web address

Gõ địa chỉ của một trang web vào thanh tìm kiếm trên trình duyệt của bạn

13

a gadget

Một thiết bị như là điện thoại di động hoặc máy ảnh

14

to go online

Sử dụng internet

15

high-spec (laptop)

Siêu máy tính xách tay

16

Internet security

an ninh mạng

17

intranet

Mạng máy tính nội bộ – Một mạng lưới các máy tính liên kết với nhau trong cùng một tổ chức, không thể truy cập bởi người dùng chưa được cấp phép

18

to navigate a website

Điều phối xung quanh trang web

19

operating system

Hệ điều hành máy tính

20

send an attachment

Gửi file đính kèm cùng với email

21

social media

Các phương tiện truyền thông

22

to surf the web

Lướt web

23

a techie

Người đam mê công nghệ/ chuyên viên công nghệ

24

to upgrade

Nâng cấp máy tính hoặc phần mềm

25

video conferencing

Đàm thoại trực tuyến

26

wireless hotspot

Nơi công cộng mà bạn có thể truy cập internet

27

wireless network

Mạng không dây

28

word processing

Tạo ra chữ viết trên máy tính

 

 

Dưới đây là mẫu câu trả lời câu hỏi cho chủ đề Technology khi đưa các từ vựng tốt vào, các bạn hãy lưu ý tới những từ in đậm để tham khảo cách trả lời nhé!

Part 1-style questions

Examiner: Do you enjoy using technology?
Stephan: Well … I wouldn’t call myself a techie or a computer buff but I enjoy using computers … I’d like to find out more about  how they work … when my computer crashes I never know what to do.

Examiner: Do you use the Internet for your studies?
Sophie: Yes … I’d be lost without it … I do lots of video conferencing to practise speaking andsocial media like Facebook is a good way to meet up with other students … and I download podcasts that teach English vocabulary and grammar.

Examiner: Do you have your own computer?
Tania: Yes … I have a Macbook Pro … I use it all the time … for word processing … browsing websites and catching up with TV programmes I’ve missed.

Part 2-style task

Describe an item of technology you have that is very important. You should say:

  • what the technology is
  • when you got it
  • how often you use it

and say how different your daily life would be without it.

Mattie: I don’t have many gadgets … just a computer … a laptop and my mobile phone … but I’ll talk about my computer as it’s so useful … it’s funny really … 2 years ago I was still learning to use computers … how to use email … send attachments how to access websites … then I decided to do a digital editing course for video and photography … and so I bought the laptop when I started the course  …  my husband had a desktop PC but it was very slow so I decided to upgradeto a powerful one because we do a lot of video editing on the course … it’s a high-spec laptop … very fast … the latest operating system … it boots up really quickly and it’s  fun to use so it makes working a pleasure … I’ve become a competent computer user now … if I didn’t have it I daresay I’d have to spend more time at college using their computers … but on the positive side I suppose I’d read a lot more if I didn’t have it  …  I probably waste a lot of time surfing the web … but hopefully I won’t have to be without it …

Part 3-style questions

Examiner: What do you think are the important things people need to learn when they start using computers?
Alejandro: Well … there are things like how to use the Internet  … how to enter a web address … how to navigate websites … that kind of thing but it’s also important to know how to back upyour files in case your computer crashes … and all about Internet security.

Examiner: What kind of technological developments have made the biggest impact on our lives?
Faydene: In my lifetime it has to be the Internet of course but I also think wifi has made a huge difference to how we interact with the Internet … wireless networks at home and public wifi hotspots mean we can go online easily … access our mail … log into our work intranet and basically be connected wherever we are.

Examiner: Do computers make it much easier to study?
Jane: Definitely yes … researching information is much easier with the Internet .. you canbookmark webpages for future reference and writing essays is much easier … being able to cut and paste sections of text means you can experiment with organisation … so yes … compared to years ago when you had a pile of books on your desk and a pen and paper … it’s now much easier.

Chúc các bạn học tập tốt!