Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

{IELTS Writing & Speaking Online} Unit 5: Task 2 - Dạng bài đồng ý hoặc không đồng ý

Tags:     

Ở bài học IELTS Writing & Speaking miễn phí trước, cô Quỳnh và các bạn đã học tổng quan về IELTS Writing Task 2 với những dạng bài thường xuất hiện nhất. Ở bài học này, chúng ta sẽ học về dạng bài đầu tiên đó là Dạng bài đồng ý hoặc không đồng ý.

Trong bài giảng Unit 5, cô Quỳnh sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin, cách làm bài để đối phó với dạng bài học khó nhằn này nhé!

Các bạn ôn lại bài học trước: Unit 4: Tổng quan về Writing Task 2.

VIDEO BÀI GIẢNG

 

KIẾN THỨC BÀI HỌC


Đây là dạng bài phổ biến nhất trong đề thi Writing Task 2. Rất nhiều thí sinh khi làm dạng bài này đều mắc lỗi không đưa câu trả lời rõ ràng và không có bố cục chuẩn xác.

1. Bố cục làm bài

Bố cục bài làm ở dưới đây đã được xác nhận sẽ giúp thí sinh viết bài một cách mạch lạc và rõ ràng hơn bởi các giám khảo IELTS. Với bố cục như thế này các bạn có thể tập trung hơn vào việc brainstorm ý tưởng viết bài và giúp các bạn viết bài một cách hiệu quả hơn.

Dạng bài Opinion essay có cấu trúc như sau:

Paragraph 1: Introduction
Sentence 1- Background Sentence
Sentence 2- Thesis Statement
Sentence 3- Outline Statement

Paragraph 2- Supporting Paragraph 1
Sentence 1- Topic Sentence
Sentence 2/3- Explain Topic Sentence
Sentence 3/4- Example

Paragraph 3- Supporting Paragraph 2
Sentence 1- Topic Sentence
Sentence 2/3- Explain Topic Sentence
Sentence 3/4- Example

Paragraph 4- Conclusion
Sentence 1- Summary and reiteration of your opinion.

2. Cách đưa ý kiến

Đối với dạng bài này, các bạn sẽ được yêu cầu đưa ý kiến của mình về quan điểm được nêu ra trong đề bài, vì vậy việc quan trọng chính là chúng ta phải lựa chọn để đưa ra ý kiến khi đọc đề bài.

Example:
- In some countries an increasing number of people are suffering from health problems as a result of eating too much fast food. It is therefore necessary for governments to impose a higher tax on this kind of food.
To what extent do you agree or disagree?

Đối với dạng câu hỏi này chúng ta có hai lựa chọn:
- Đồng ý với quan điểm
- Không đồng ý với quan điểm

Lưu ý: Không nên đưa câu trả lời nửa đồng ý nửa không đồng ý bởi bài viết sẽ rối ý và có bố cục không rõ ràng.

Đối với đề bài như trên, ta có hai cách triển khai như sau:

- This essay agrees that governments should tax fast food (đồng ý việc chính phủ nên đánh thuế đồ ăn nhanh)
- This essay disagrees that governments should tax fast food (không đồng ý việc chính phủ

Ở đây ta sẽ đi theo cách triển khai ý đầu tiên: This essay agrees that governments should tax fast food.

Lưu ý: nên chọn ý kiến mà bạn cảm thấy dễ viết hơn

3. Cách triển khai thân bài

Cigarettes and alcohol are taxed in the same way
- The money raised could be used to treat people with health problems
- Fast food companies should be punished for selling unhealthy food to people
- Making the food more expensive would stop people eating it
- The money raised could be used to educate people about healthy eating

Chúng ta sẽ chọn ra 2 ý để đưa vào phần thân bài. Các bạn nên chọn ra những luận điểm mà bạn cảm thấy dễ viết nhất, bởi giám khảo sẽ đánh giá cách bạn chứng minh cho luận điểm của mình, chứ không đánh giá bạn đưa ra được bao nhiêu luận điểm trong bài.

Đối với bài này ta chọn ra hai luận điểm sau:
- Cigarettes and alcohol are taxed in the same way
- Making the food more expensive would stop people eating it

4. Viết Introduction

Đoạn mở bài của bài của dạng đề Opinion có cấu trúc như sau:

a. Background Sentence: Khái quát chủ đề bài viết
It is argued that governments should levy a tariff on junk food because the number of health risks associated with consuming this kind of food is on the rise.

b. Thesis Statement: Trả lời câu hỏi của đề bài
This essay agrees that a higher rate of tax should be paid by fast food companies.

c. Outline Statement: Khái quát nội dung
Firstly, this essay will discuss the fact that alcohol and tobacco companies already pay higher taxes and secondly, discuss how higher taxes could raise prices and lower consumption

5. Viết Supporting Paragraph 1

Đoạn thân bài sẽ có cấu trúc như sau:

a. Topic Sentence: Câu mở đoạn
Higher excise on liqueur and cigarettes has proven to be successful at curbing the harm caused by these substances.

b. Explanation: Câu giải thích
This revenue has been used to treat health problems associated with these products and has proven useful in advertising campaigns warning people about the dangers of alcohol and tobacco abuse. Tax from fast food could be used in the same way

c. Example: Câu ví dụ
The United Kingdom is a prime example, where money from smokers is used to treat lung cancer and heart disease, while at the same time, pumped into health campaigns in schools to warn children about the dangers of smoking.

6. Viết Supporting Paragraph 2 

a. Topic Sentence: Câu mở đoạn
Increasing taxes would raise prices and lower consumption.

b. Explanation: Câu giải thích
Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food because it is too expensive. Junk food would soon become a luxury item and it would only be consumed occasionally, which would be less harmful to the general public’s health.

c. Example: Câu ví dụ
For instance, the cost of organic food has proven prohibitively expensive for most people and that is why only a small percentage of the population buy it regularly.

7. Viết Conclusion 

Cấu trúc đoạn kết bài

• Sentence 1- Summary of main points
• Sentence 2- Your opinion

Lưu ý: không đưa thêm thông tin thừa vào đoạn kết bài

In conclusion, junk food should be taxed at a higher rate because of the good precedent set by alcohol and tobacco and the fact that the increased cost should reduce the amount of fast food people buy.

Link tải PDF:     TẠI ĐÂY

Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học Unit 6: Dạng bài nguyên nhân, kết quả, giải pháp. Các bạn chú ý đón xem nhé!

WRITING:

Unit 1: TỔNG QUAN VỀ WRITING TASK 1 

Unit 2: DẠNG BÀI MIÊU TẢ BIỂU ĐỒ 

Unit 3: DẠNG BÀI MIÊU TẢ QUÁ TRÌNH, BẢN ĐỒ 

Unit 4: TỔNG QUAN VỀ WRITING TASK 2 

Unit 5: DẠNG BÀI ĐỒNG Ý HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý 

Unit 6: DẠNG BÀI DISCUSSION ESSAY 

Unit 7: DẠNG BÀI PROBLEM - SOLUTION

Unit 8: DẠNG BÀI ADVANTAGE - DISADVANTAGE

         

SPEAKING

Unit 1: TỔNG QUAN VỀ IELTS SPEAKING 

Unit 2: SPEAKING PART 1 - PHỎNG VẤN NGẮN 

Unit 3: PHẦN II: THUYẾT TRÌNH NGẮN 

Unit 4: THẢO LUẬN

 

Tham khảo bài học khác:

Chúc các bạn học tốt ^-^ 


Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ