Hardly có phải trạng từ hay không?

Hardly thường được sử dụng để diễn tả ý phủ định trong câu, mang nghĩa “vừa mới” hoặc “hầu như không”.

Cấu trúc hardly thường được dùng kết hợp cùng một số từ như any, ever, at all,… để nhấn mạnh tính phủ định trong câu. Hardly có thể đứng đầu câu hoặc đứng giữa câu.

Cấu trúc hardly giữa câu

Hardly với động từ chính: hardly + Verb

Ví dụ:

- Jane was speaking so quietly that I could hardly hear her. (Jane nói nhỏ đến mức tôi hầu như không thể nghe thấy tiếng cô ấy.)

- I can hardly ever thank you enough for your kindness. (Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể diễn tả hết sự biết ơn với lòng tốt của bạn.)

Hardly với động từ “to be”: be + hardly + Adj

Ví dụ:

- The birthday party was hardly surprising because Josh had told me about it before. (Bữa tiệc sinh nhật hầu như không gây ngạc nhiên vì Josh đã nói với tôi về nó trước đó.)

- Harry Potter series’ popularity all over the world was hardly deniable. (Sự nổi tiếng của loạt phim Harry Potter trên toàn thế giới là điều khó có thể phủ nhận.)

Hardly với danh từ: hardly + Noun

Ví dụ:

- There was hardly any carrots in the fridge so I had to buy some. (Hầu như không còn cà rốt trong tủ lạnh nên tôi đã phải mua thêm một ít.)

- There was hardly a cloud in the sky this morning, wasn’t there? (Sáng nay hầu như trời không có mây phải không?)
hardly đứng đầu câu.

Hardly trong câu đảo ngữ

Hardly được đảo lên đứng đầu câu và được sử dụng với vai trò là một trạng từ. Chúng ta thường có hai trường hợp đảo ngữ với hardly:

Hardly trong câu đảo ngữ thông thường

Hardly + auxiliary verb + S + V-inf

Ví dụ:

- Hardly did I eat broccoli when I was younger. (Tôi hầu như không ăn bông cải xanh khi tôi còn nhỏ.)

- Hardly do we go camping in the winter. (Hầu như chúng tôi không đi cắm trại vào mùa đông.)

Trong câu đảo ngữ chứa “when”

Hardly + had + S + Vpp + when + S + V (past simple)

Ví dụ:

- Hardly had we left the house when our cousin arrived. (Chúng tôi vừa mới rời khỏi nhà thì em họ chúng tôi đến.)

- Hardly had the concert started when Lucy and Jake came. (Buổi hòa nhạc vừa mới bắt đầu thì Lucy và Jake đến.)

Lưu ý:

- Hardly không phải trạng từ của “hard”

- Hardly không được sử dụng với các từ phủ định (no, none, nobody, nothing, never) vì bản thân hardly đã mang nghĩa phủ định

Trên đây là chia sẻ về cấu trúc hardly, các bạn cùng lưu ý để sử dụng đúng nhé. Chúc các bạn học tập tốt nha. Xem thêm các bài viết cấu trúc hay khác để tránh nhầm lẫn nhé:

Cấu trúc It takes - cách dùng và đáp án chi tiết

Cấu trúc Spend - Cách dùng, ví dụ chi tiết