Multiple Choice - chọn đáp án đúng là một dạng bài vô cùng quen thuộc trong bài thi IELTS Reading. Trong dạng bài này, thí sinh sẽ được yêu cầu lựa chọn 1 hoặc nhiều các đáp án đúng đối với mỗi câu hỏi mà đề bài đưa ra.

Điểm đặc biệt của dạng bài này đó là bạn nhất thiết cần hiểu rõ toàn bộ nội dung văn bản nói gì mà chỉ cần tập trung vào phần câu hỏi đề cập đến. Vì thế, trong dạng bài này, kĩ năng scanning & skimming được đánh giá cực kì cao.

Xem video nhé:

I. FORMAT ĐỀ MULTIPLE CHOICE TRONG IELTS READING

Đây là format một đề thi Multiple Choice:

Chiến lược làm bài IELTS Reading Multiple Choice

II. CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI MULTIPLE CHOICE

Cùng nhau làm thử 1 dạng đề Multiple Choice này nhé!

Question:

Research completed in 1982 found that in the United States soil erosion.

A. reduced the productivity of farmland by 20 percent.

B. was almost as severe as in India and China.

C. was causing significant damage to 20 percent of farmland.

D. could be reduced by converting cultivated land to meadow or forest.

Bài đọc:

The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil's productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 per cent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America.

STEP 1: UNDERLINE KEYWORDS FROM QUESTIONS AND CHOICES (GẠCH CHÂN TỪ KHÓA TRONG CÂU HỎI VÀ LỰA CHỌN)

Keywords (Từ khóa) sẽ có 2 dạng từ khóa:

- Changeable keywords là những từ khóa có thể biến đổi được trong bài. Là những Từ có khả năng bị paraphrase hoặc (Cụm) Danh từ, động từ, tính từ…

- Unchangeable keywords là những từ khóa không bị biến đổi, ví dụ như: tên riêng, tên khoa học, con số, dữ liệu, ngày tháng…

Trong câu trên, từ khóa từ Question là: 1982, United States, soil erosion

Từ khóa từ lựa chọn:

A. reduced/ productivity/ 20 percent.

B. India and China.

C. damage/ 20 percent

D. converting / meadow or forest.

STEP 2: LOOK FOR KEYWORDS FROM QUESTIONS (TÌM TỪ KHÓA TRONG BÀI ĐỌC TỪ CÂU HỎI)

Bài đọc:

The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil's productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 per cent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America.

-> Từ khóa: 1982, United States, topsoil

STEP 3: LOOK FOR KEYWORDS FROM CHOICES (TÌM TỪ KHÓA TRONG BÀI ĐỌC TỪ LỰA CHỌN)

Bài đọc:

The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil's productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 per cent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America.

-> Từ khóa: one-fifth, diminish, productivity, meadow or forest, India and China.

STEP 4: LOCATE THE ANSWER (CHỐT CÂU TRẢ LỜI)

Để dễ hiểu hơn mình sẽ dịch đoạn trên như sau:

Câu hỏi: Nghiên cứu hoàn thành năm 1982 cho thấy ở Hoa Kỳ xói mòn đất

A. làm giảm năng suất của đất nông nghiệp 20 phần trăm.

B. gần như nghiêm trọng như ở Ấn Độ và Trung Quốc.

C. đã gây ra thiệt hại đáng kể cho 20% đất nông nghiệp.

D. có thể được giảm bằng cách chuyển đổi đất canh tác sang đồng cỏ hoặc rừng.

Bài đọc:

The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil's productivity. The country subsequently embarked upon a program to convert 11 percent of its cropped land to meadow or forest. Topsoil in India and China is vanishing much faster than in America.

Ở đây khi nhìn vào câu hỏi với từ khóa là 1982, United States thì lập tức xác định được đoạn chứa câu trả lời là “The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about one-fifth of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil's productivity”. Dễ dàng loại đáp án không chứa thông tin và B và D.

Nhìn vào đáp án A và C, đều có 20% = one-fifth.

“diminish” = “reduce” trong đáp án A và “productivity” là từ khóa cho lựa chọn A

Nhưng đọc câu trả lời A một cách cẩn thận - nó thể hiện rằng năng suất sẽ giảm 20%. Đây là một tỷ lệ phần trăm về việc giảm năng suất, nhưng KHÔNG GIỚI THIỆU 20% đất nông nghiệp đã mất với tốc độ có thể làm giảm năng suất . Tỷ lệ này đề cập đến các biện pháp xử lý.

Vì vậy, chúng ta nên xem xét một câu trả lời khác có chứa 20%, đó là C.

Ở đây, C bày tỏ rằng sự xói mòn đất (là một cách khác để thể hiện tình trạng mất đất mặt đất) đang gây thiệt hại đáng kể cho 20% đất nông nghiệp.

Do đó, câu trả lời đúng là C.

TIPS LÀM BÀI IELTS READING MULTIPLE CHOICE

1. Đọc các câu hỏi trước khi bạn đọc văn bản.

2. Bạn thường sẽ có thể loại bỏ 2 trong bốn câu trả lời và điều này khiến bạn có hai lựa chọn. Hãy suy nghĩ về sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai lựa chọn này và điều này sẽ giúp bạn có được câu trả lời chính xác.

3. Nếu bạn sắp hết thời gian hoặc bạn thực sự không biết câu trả lời, hãy đoán. Bạn sẽ không bị mất điểm vì trả lời sai và bạn có 25% cơ hội nhận được câu trả lời đúng chỉ bằng cách đoán.

4. Cố gắng dự đoán câu trả lời đúng trước khi bạn đọc văn bản. Điều này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời chính xác.

5. Trước khi quyết định câu trả lời của bạn, hãy luôn quay lại và đọc kỹ các câu hỏi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Các bạn lưu về cùng luyện tập nhé!

 

Bên cạnh đó để học tập hiệu quả, hãy cùng tham gia group IELTS Fighter - Hỗ trợ học tập để nâng cao kiến thức, nhận nhiều tài liệu mật nữa nhé!

Group IELTS Fighter