Hotline: 0903 411 666   |     Email: [email protected]

Unit 11 - IELTS Writing task 2 - Cách miêu tả một luận điểm tốt

Tags:      15-02-2016

Nghệ thuật viết lách, dù là trong IELTS hay không, đều về cách diễn đạt của tác giả. Trong tiếng Anh, cách diễn đạt của mỗi người hơn nhau hay không là phụ thuộc vào sự "chính xác" trong ngôn từ của họ. Cụ thể, không ai đánh giá cao một người viết câu:

 

A tốt

 

Có người viết hay hơn người khác là ở chỗ người ta biết cách diễn đạt đúng "tốt" như thế nào. Trong IELTS Writing Task 2, chúng ta phải bình luận rằng cái này tốt, cái kia xấu rất nhiều, nói cách khác: đề cập đến lợi ích và tác hại. Trong bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu làm thế nào để bạn có thể nói "tốt" tốt hơn.

 

A. Dùng đúng tính từ:

 

Với mỗi đối tượng, phẩm chất "tốt" được thể hiện qua rất nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ:

 

Đồ ăn "tốt" có thể là đồ ăn ngon, bổ dưỡng hoặc dễ làm.

Với mỗi trường nghĩa là "ngon", "bổ dưỡng" và "dễ làm" chúng ta có thể dùng nhiều cách diễn đạt khác nhau. Ví dụ:

 

Thay vì viết:

 

burgers are good

 

Bạn có thể viết:

+) ngon: burgers are delicious/ burgers are scrumptious

+) bổ dưỡng: burgers are healthy/ burgers are nutritional

+) dễ làm: burgers are easy to make/ it is so easy to make burgers

 

B. Nói rõ là tốt cho ai/cái gì

 

Bạn có thể diễn đạt chính xác hơn  phẩm chất "tốt" bằng cách nói luôn là ai/cái gì sẽ được hưởng cái tốt đấy:

 

Burgers are good for children.

Riding bikes is good for health

Computers are good for the development of the society

 

Tuỳ vào danh từ được sử dụng, bạn có thể nói là cái đó có lợi thế/lợi ích gì. Ở cấp độ đơn giản nhất, lợi thế là "advantages" và lợi ích là "benefits":

 

Burgers are good => Burgers have many benefits

Going to university is good => Going to university has many advantages

 

Các bạn lưu ý, "benefits" thì dùng lúc nào cũng được, nhưng "advantages" thì không phải vậy. Ví dụ, thật là ngớ ngẩn nếu chúng ta viết câu "Burger có rất nhiều lợi thế."

 

Trong lợi ích/lợi thế, bạn cũng có rất nhiều cách để diễn đạt. Bạn có thể sử dụng 2 cách sau đây:

 

- A có lợi ích này:

=> A has a lot of benefits

=> There are a number of benefits to A

- A cho B lợi ích này

=> A provides B with/ gives B/ offers B a lot of benefits

=> B benefits from A in many ways

 

Ví dụ:

Going to university is good for young people

=> Going to university has a lot of benefits

=> There are a number of benefits to attending university

=> Attending university provides young people with a lot of benefits

=> Young people benefit from going to university in many ways

 

C. Nói cụ thể là tốt hơn ở mặt nào

 

Nếu như ở trên chúng ta nói:

A cho B rất nhiều lợi ích

 

Chúng ta có thể nói cụ thể hơn là mặt nào của B sẽ tốt lên từ A. Ví dụ:

 

Going to university provides young people with a lot of benefits

 

Bạn có thể:

 

1) Dùng "về mặt ..." ở cuối:

 

Going to university provides young people with a lot of benefits in terms of career.

 

2) A làm "tăng" cái gì ở B

 

Going to university improves young people's career prospects.

 

Going to university betters young people's understanding of society.

 

Going to university increases young people's chances of finding a job.

 

3) A làm "giảm" cái gì xấu ở B

 

Eating vegetables reduces the chances of people having diseases.

 

Planning the week ahead eliminates the risk of people forgetting what they should do.

Bài tập

  • Chưa có bài tập nào


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ