Trong bài task 1, chúng ta sẽ phải viết tóm tắt chung cho thông tin trên bảng biểu. Giám khảo gọi phần này là ‘general overview’ hoặc ‘overall trend’. Đoạn văn tóm tắt phải viết ngay sau mở bài, tuy nhiên viết ở cuôi bài cũng vẫn được chấp nhận. Một cách để tóm tắt bảng biểu đó là quan sát thay đổi 1 cách bao quát.

 

Cách lựa chọn thông tin chính

Khi có quá nhiều thông tin (như biểu đồ bên dưới), rất khó để tìm ra được ý chính cho biểu đồ. Hãy quan sát kỹ, bạn cần phải tìm sự thay đổi từ đầu đến cuối giai đoạn. Tuy nhiên, biểu đồ này không có xu hướng chính bởi số liệu dao động. Vớ những dạni biểu đồ như thế này, bạn nên nói về con số cao nhất và thấp nhất.


Câu mô tả chung mẫu:

While the figures for imprisonment fluctuated over the period shown, it is clear that the United States had the highest number of prisoners overall. Great Britain, on the other hand, had the lowest number of prisoners for the majority of the period.

Một ví dụ khác:

It is clear from the graph that the proportion of people who use the Internet increased in each country over the period shown. Overall, Mexico had the lowest percentage of Internet users, while Canada experienced the fastest growth in Internet usage.

 

Quan sát biểu đồ dưới đây để tìm ra xu hướng chung

It is clear that Canada exported more wheat than Australia and the European Community for most of the period shown. However, while Canada's wheat exports fluctuated and Australia's fell, wheat exports from the European Community rose steadily. (37 words)

It can be concluded from the given information that there are not enough computer terminals in comparison to the number of students in different faculties. It is clear that some faculties with a higher number of students have fewer computer terminals compared to some less populated faculties. (47 words)

Các từ vựng dùng để mô tả bảng biểu

● As can be seen from thegraph…

● It can be seen from the graph that…

● The graphshows…

● It can be concluded from the graphthat…

● From the figures/statistics, it can be inferredthat…

● The graphillustrates…

● It is noticeable that…

● We can see that…

● It is clear that…

● Overall,…

● It is clear from the … that…