×
 Hotline: 0903 411 666   |     Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Unit 7: Task 1 IELTS Writing - Đối tượng được miêu tả là gì?

Tags: đối tượng được miêu tả      17-03-2016

Với kinh nghiệm chấm có thể nói là… “hàng hà sa số" các bài IELTS Writing, một trong những lỗi cơ bản nhất mà các bạn điểm thấp Writing hay mắc phải là chọn sai đối tượng để miêu tả trong Task 1.

 

Thật vậy, trước khi các bạn chèn các từ vựng miêu tả như tăng/ giảm/ giữ nguyên/ dao động, các bạn đã chọn sai các chủ ngữ để gắn các từ này. Một ví dụ điển hình là như sau:

Có rất nhiều bạn viết như sau:

 

From 1995 to 2010, art gallery decreased…

 

Cách viết này có quen thuộc với bạn không? Vấn đề ở đây là, động từ là decrease (giảm), nhưng chủ ngữ art gallery không thể tăng giảm được. Trong tiếng Việt chúng ta cũng không nói là bảo tàng tăng hoặc giảm đúng không? Vậy ở đây, danh từ nào sẽ hợp lý hơn?

 

Nếu chúng ta để ý tiêu đề của biểu đồ này, chúng ta có thể thấy các đường ở đây thể hiện số phần trăm (percentage) khách du lịch (tourists). Và đây mới là cái có thể tăng giảm, đứng yên hoặc dao động được.

 

Các bạn chú ý, khi miêu tả sự thay đổi về số lượng, chúng ta phải “quy" tất cả các chủ ngữ về một danh từ liên quan trực tiếp đến số lượng. Hãy nhìn vào ví dụ sau:

Chúng ta thấy phần xanh nước biển nhạt (managerial and professional) của Female nhỏ hơn của Male. Tuy nhiên, chúng ta không thể viết:

 

...managerial and professional of female is smaller than that of male…

 

Có 2 lý do:

  • cụm “managerial and professional" không phải là danh từ, nên cách viết trên là sai ngữ pháp
  • tương tự như ở trên, đây không phải là chủ ngữ liên quan trực tiếp đến số lượng, nên nó không thể đi kèm với các từ như “smaller”.

 

Thay vào đó, chủ ngữ ở đây nên là the percentage of females ... , vì percentage mới là đối tượng liên quan đến số, và bởi vậy bạn có thể so sánh hơn kém.

 

Khi đọc đề bài Task 1, bạn có thể nhận biết được ngay đối tượng chúng ta cần đem ra miêu tả và so sánh là gì, vì nó thường là danh từ đứng ngay đằng sau từ show. Ví dụ, bạn đọc đề bài sau:

 

The graph below shows the population change between 1940 and 2000 in three different counties in the U.S. state of Oregon.

 

Ở đề bài trên, đối tượng sẽ là population. Trong bài viết, bạn có thể sử dụng danh từ này làm chủ ngữ, hoặc paraphrase nó bằng cụm “the number of people". Trong tất cả các bài Task 1, bạn đều có thể chuyển đối tượng miêu tả thành “the number of…” hoặc “the amount of …”.

 

Chúc các bạn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi IELTS!


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ