Hotline: 0903 411 666   |     Email: [email protected]

Unit 14 : Model verb - Động từ khiếm khuyết (phần 2)

Tags: luyện thi IELTS-Fighter      09-06-2016

Ở phần 1 chúng ta đã được tìm hiểu các động từ khiếm khuyết về cấu trúc và cách sử dụng của chúng trong bài thi IELTS Các bạn xem lại phần 1 về động từ khiếm khuyết Unit 17: Conditional - Câu điều kiện (Phần 1)

Hôm nay luyện thi IELTS-Fighter xin chia sẻ đến các bạn các câu bị động của động từ khiếm khuyết. Hy vọng bài viết sau sẽ giúp cho bạn luyện thi hiệu quả hơn.

Ngữ pháp trong ielts - Động từ khiếm khuyết

1. Can/ Could: có thể.

Can + V → Can + be + V3/V-ed.

Could + V → Could + be + V3/V-ed.

I can't see the words on the board → The words on the board can't be seen.

(Tôi không thể nhìn thấy chữ trên bảng → Chữ trên bảng không thể được nhìn thấy).

She could make a cake yesterday → A cake could be made yesterday (by her).

(Hôm qua cô ấy đã có thể làm bánh → Bánh được làm ngày hôm qua bởi cô ấy).

2. May/Might: có thể.

May + V → May + be + V3/V-ed.

Might + V → Might + be + V3/V-ed.

They may announce this news soon → This news may be announced soon.

(Họ có thể thông báo tin tức sớm → Tin tức sẽ được thông báo sớm).

3. Should/Ought to: nên.

Should + V → Should + be + V3/V-ed. 

Ought to + V → Ought to + be + V3/V-ed.

You should repair your car → Your car should be repaired.

(Bạn nên sửa chữa ôtô của bạn → Ôtô của bạn nên được sửa chữa).

Henry ought to leave a message on my table → A message ought to be left a message on my table.

(Henry nên để lại tin nhắn trên bàn của tôi → Tin nhắn của Henry nên được để lại trên bàn của tôi).

4. Must/Have to: phải.

Must + V → Must + be + V3/V-ed.

Have to + V → Have to + be + V3/V-ed.

You must wear the helmet  → The helmet must be worn.

(Bạn phải đội nón bảo hiểm → Nón bảo hiểm phải được đội).

You have to finish your work by noon→ Your work has to be finished by noon.

(Bạn phải hoàn thành công việc trước buổi trưa → Công việc phải được hoàn thành trước buổi trưa).

5. Will/Be going to: sẽ.

Will + V → Will + be + V3/V-ed.

Be going to +V → Be going to + be + V3/V-ed.

They will hold a party next to a pool → A party will be held next to a pool.

(Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc cạnh hồ bơi → Một bữa tiệc sẽ được tổ chức cạnh hồ bơi).

Vậy bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm về bài học tiếp theo: 

Chúc các bạn học tốt!


BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Top
LỊCH KHAI GIẢNG
ĐK THI THỬ IELTS MIỄN PHÍ